Bibelstudier

Här hittar du bibelstudier och samtalsunderlag särskilt anpassade för grupper med idrottare. Dessa fungerar också bra att använda på egen hand.

MÅLMEDVETEN

Bibelord: Läs 1 Kor 9:19:23 och Rom 12:2 tillsammans.


Reflektion: Paulus är målmedveten - “allt för att vinna så många som möjligt”! Han är beredd att gå “all in”! Han sträcker sig långt för att identifiera sig med dem som han vill nå med evangeliet, “för att i alla fall rädda några”.

Här får Paulus vara en inspiration för oss i vår egen längtan att nå ut till våra vänner. Men inte är det varje dag som jag känner mig så frimodig som Paulus alltid verkar vara. 


En utgångspunkt för Paulus var att vara relevant för omgivningen. “Som en jude”, “som en svag”, “som en som står under lagen”...


Samtalsfrågor/Questions for the group: Känner du dig frimodig att dela med dig av din tro i ditt lag/ din klubb? Varför/varför inte? Dela eventuella erfarenheter med varandra som kan vara till uppmuntran.


På vilket sätt kan Paulus uppmuntra oss att bli mer frimodiga?


Bön: Tack Jesus att du har lovat att alltid ge mid det jag behöver, att ingenting skall fattas mig. Tack att jag får lita på att du lägger orden i min mun och att jag aldrig behöver vara rädda för att berätta om min tro på dig. Ge mig frimodighet att våga berätta om vem du är och vad du har gjort i mitt liv. I Jesu namn, Amen!

HERREN ÄR MIN HERDE

Bibelord: Läs Psalm 23 tillsammans.

Reflektion: Vid så många ställen i bibeln ger Gud oss sitt löfte om att han tar hand om oss och ger oss allt vi behöver. Att han ger oss en rymlig plats för påfyllnad och återhämtning. För många av oss är det svårt att hitta en grön äng med gott om plats att springa eller att finna porlande vatten som då inte kommer från handfatet eller duschen. Men allt detta handlar mer om ett inre lugn och en fridfull plats hos Gud snarare än en fysisk plats på en äng eller vid en vattenbäck. Löftet som Gud ger oss är att oavsett hur vårt vardagsliv ser ut, så kan vi alltid hitta den stillsamma och vilsamma platsen hos honom, där han får ge oss kraft och fylla på med allt det som vi behöver.

Samtalsfrågor: Vart finner du kraften som kommer från Jesus? Hur finner du dina ''vattenbäckar''? Är det genom bön och bibelläsning, samtal om tro med en vän? Hörlurar med lovsång? En löptur i skogen? Att skriva dagbok? Vart kan du stanna upp och tillåta dig själv att hämta kraft från Gud?

Bön


JAG HAR INTE TID ATT INTE BE

Bibelord: Kol 4:2, 1 Thess 5:16-18, Matt 6:33, Luk: 11:9-10


Reflektion: Av att läsa dessa bibelord så känns det ganska självklart att bönen är viktig i det kristna livet. Jesus själv avsatte tid för att gå undan och umgås med Fadern. Trots att han var både Gud och människa så behövde han prioritera tid för att enbart fokusera på Herren. Det i sig själv bör säga oss en del om hur viktig bönen är för att vi skall orka, för att vi skall kunna och för att det skall vara möjligt att ens leva ett liv som Jesu lärjunge. Bönen är heller inget som enbart sker i tystnad och i enrum, eller något som enbart behöver formuleras med ord. Vi är kallade till att leva ett liv om prisar och ärar Gud, som frambär våra kroppar som ett heligt offer ''och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom'' Kolosserbrevet 3:17.


Samtalsfrågor: Vilken relation har du till bön? Finns det rutiner som kan hjälpa dig att få ett aktivt böneliv?

Har du någon du kan be tillsammans med? Vad älskar du att göra och på vilket sätt kan du ge ära till Gud genom det?


Utmaning: Hitta en tidpunkt per dag (samma tidpunkt varje dag) och avsätt 10 minuter för att be och samtala med Gud. Utvärdera efter 7 dagar och fundera över hur veckan har varit och hur din bön har påverkat dig. (promenad/löptur med lovsång, dagbok, verbal bön, tyst bön, bibelläsning... det finns många sätt att tillbe, det viktigaste att komma ihåg är att bjuda in Jesus till samtalet).


Bön: Jesus, tack för att du älskar mig och vill leva i en relation med mig. Tack att jag får ha dig i mitt liv. Hjälp mig att vårda vår relation, att prioritera dig och att umgås med dig. Hjälp mig att hitta goda vanor som gör mig mer lik dig. I Jesu namn, Amen!

WHAT'S IN IT FOR ME?

Bibelord: Apg 8:26-40


Reflektion: I denna text får vi läsa om den etiopier som läser ur Jesaja bok men inte förstår vad han läser. Med Filippos hjälp får han upp ögonen för vad orden betyder för honom just idag. När han inser betydelsen ber han Filippos att döpa honom och går sedan från stad till stad för att förkunna evangeliet.


Här kan vi få sätta oss in i båda personernas perspektiv. Ibland är vi nog som den etiopiske hovmannen. Vi behöver få hjälp utifrån för att påminna oss om vad det är vi faktiskt har i livet med Jesus! Hur fantastiskt det är att få räkna med en nära relation med en livs levande Gud som älskar oss och känner oss utan och innan.


Men vi kan också tänka utifrån Filippos perspektiv. Vi lever i ett samhälle med kristna traditioner och med ståtliga kyrkor som syns på varje ort. Ändå är det så många som inte har förstått “What´s in it for me?”. Här behöver vi vara som Filippos och frimodigt ställa frågan till dem runtomkring oss om de förstår vad det är de “läser”. Eller kanske inte ens läser?


Jens Sjöström, Umeå FC, har sagt så här i intervju i KRIK-nytt:

– Jag tänker så här. Vi rekommenderar många bra saker till våra vänner – god mat, intressen och resmål. Om du hittat något som är så stort i ditt liv och dess - utom vet att det skulle vara det för den andra personen – känns det inte då logiskt att rekommendera det? Många vet inte vad det är du tror på. Får de bara veta det så vill de ha det!

Samtalsfrågor. Har jag, som kristen, insett hur mycket jag har i livet med Jesus eller blir det till en vardag? Hur kan jag påminna mig om det?

Hur kan jag på ett naturligt sätt prata om min tro lika väl som jag rekommenderar en bra restaurang eller ett resmål?


Bön: Herre, hjälp mig att förstå vad det är jag har i livet med dig och att frimodigt dela med mig av det till andra!