LEDA ANDAKT

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem" (Matt 18:20)

Tro på dig själv

Kom ihåg att en andakt inte skall nå upp till en specifik standard eller att man måste prestera något speciellt. Att hålla en andakt handlar om att vara öppen för att bli använd av Gud. Hur själva framförandet blir spelar mindre roll.

Det kan trots detta vara svårt att känna tilltro till sig själv många gånger, men med ärlighet och trovärdighet kommer man långt. Att erkänna att man inte har alla svar, att jag kan inte allt - men jag gör det bästa av det jag har och är. Kanske behöver man läsa på, gå tillbaka i anteckningar från någon gudstjänst eller seminarium eller fråga en kompis. Vi har alla en story med erfarenheter, minnen, upplevelser och frågor till Gud, det kan vi dela med oss av; hur tron på honom påverkar våra liv, val, livsstil. Det Gud har gjort och gör i ditt liv kan ge styrka och inspiration till andra.

Tre bra frågor att utgå ifrån om du vill hålla en andakt relaterat till din egen livsresa kan vara:

 • Vad vill Gud säga, till mig själv och till dom här människorna?

 • Vad är viktigt i mitt liv och något som jag vill förmedla till andra?

 • Vad funderar och tänker jag på mycket just nu?

Ibland kanske orken och/eller inspirationen att dela något sinar, speciellt från det egna livet. Då kan det vara en bra idé att ta hjälp av vad någon annan har skrivit och formulerat sedan innan. Alla grupper har fått ett exemplar av andaktsboken Målet i sikte, som innehåller ca 70 färdiga andakter. Här i Resursbanken finns också ett antal andakter sorterade under teman, samt några inspelade andakter.

Hur ska jag säga/uttrycka det jag vill förmedla?

Det kan vara bra att fundera utifrån sig själv och vilket uttryckssätt som är naturligt för dig. Är jag en bra berättare? Skapa mentala och beskrivande bilder hos de som lyssnar. Är jag duktig på att skapa något som kan fånga intresse? Med rörelser, gester, ljud och annat. Eller är jag bra på att koppla ett föremål som jag har med mig till ett budskap jag bär på eller som det står om i Bibeln? Brödbit och prata om Jesus som livet bröd etc, bara fantasin sätter gränserna.

FÖRSLAG PÅ STRUKTUR

När jag vet vad, varför och hur när det gäller att hålla andakt är nästa steg att upprätta någon form av struktur och röd tråd i det jag vill dela.

"FISKEN" - en form av andaktsupplägg

 • Huvudet - spets som bryter vattnet och inleder andakten. Här vill man skapa intresse och fånga deltagarnas uppmärksamhet. En fråga, att visualisera en bild eller nämna en upplevelse är bra exempel på detta!

 • Kroppen - utgör huvuddelen av andakten. Det kan röra sig om en text, berättelse eller vittnesbörd som presenteras.

 • Stjärten - sammanfattar och knyter ihop det du sagt. Här passar det br att komma med en uppmaning och/eller utmaning till de som lyssnar att ta med sig från samlingen.

Några konkreta tips på vad huvuddelen (kroppen) kan utgå ifrån:

1) Berättelser

 • Berätta en berättelse från Bibeln som du tycker om. Återberätta den gärna med dina egna ord. Exempel: Josef och hans bröder, den förlorade sonen.

 • Berätta en berättelse från vardagen, så gjorde Jesus ofta (på sjön, runt en eld) och koppla det till ett bibelord.

2) Använd föremål, bilder och liknelser

 • Ha med dig ett föremål till samling, exempelvis handske, idrottsutrustning, lampa, kläder eller nycklar - berätta något om dess användningsområde och/eller utseende och koppla det till den kristna tron eller hur Guds kärlek kan beskrivas.

 • Man kan också använda gester eller beskrivande ord av något i Bibeln eller i tron för att måla upp en bild och tydliggöra ett budskap.

 • Exempelvis att vi likt en kropp med många lemmar/kroppsdelar och en specifik uppgift är vi ett i Kristi kropp med lemmar/kroppsdelar som är till för varandra (Rom 12:4-5)

3) Vittnesbörd från ditt eget liv

 • En händelse som har fått avgörande betydelse för ditt liv.

 • Ett möte, en dröm, ett bönesvar eller någon annan situation med koppling till din tro på Gud.

 • Berätta hur du blev kristen och vad det har fått betyda för dig - hur livet var innan du mötte Gud - hur du mötte Gud och vad som hände - hur ditt liv har varit sedan dess

Att få ta del av en livshistoria där man känner igen sig i det som sägs kan vara väldigt starkt och tilltalande för en åhörare. Det kan få bli en påminnelse, uppmuntran eller sanning som får väckas till liv hos den som lyssnar.

Sammanfattning

 • Bön - be Gud om hjälp, att överlåta sig och lita på att Gud verkar, tacka honom att du får vara hans älskade barn och redskap.

 • Hjälpmedel - minneslapp/manus i Bibeln eller telefonen, material, bilder eller annat. Ha det klart i förväg så kan du fokusera på det du ska säga.

 • Samlad grupp - se till att alla ser och hör dig, sitter eller står bra och lyssnar till det du har att säga.

 • Enkelhet, trovärdighet - använd ett enkelt språk, dina egna ord och dina erfarenheter. Berätta om din tro, tvivel, glädje och sådant du kämpar med. Ärlighet och att vara autentisk kan skapa en atmosfär där fler vågar vara det, och det är ju bra!

 • Våga vara dig själv - det är ett privilegium att vara KRIK-ledare, men det medför inte att vi måste jobba efter en viss nivå eller nå en specifik standard. Varken hur vi är som personer eller vad vi delar.

Låt det du känner och vill dela komma till uttryck i samtalet med Gud, de som lyssnar och med dig själv! För att hålla i en andakt behöver man inte alls vara ”färdig” med sin tro för att ha något att förmedla från Gud. Att hålla en andakt är att växa vidare i sitt eget kristna liv samtidigt som man får dela något från Gud och om Gud till andra. Win-win situation! Kom ihåg att du är dyrbar i Guds ögon och att han älskar dig och när du vill dela med dig av vad han har gjort för dig till andra!

Lycka till med din andakt. Du är fantastisk och Gud välsigne dig!