Hur ledar man en andakt?

 "Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem" (Matt 18:20)

TRO PÅ DIG SJÄLV

Kom ihåg att en andakt inte skall nå upp till en specifik standard eller att man måste prestera något speciellt. Att hålla en andakt handlar om att vara öppen för att bli använd av Gud. Hur själva framförandet blir spelar mindre roll.

Det kan trots detta vara svårt att känna tilltro till sig själv många gånger, men med ärlighet och trovärdighet kommer man långt. Att erkänna att man inte har alla svar, att jag kan inte allt - men jag gör det bästa av det jag har och är. Kanske behöver man läsa på, gå tillbaka i anteckningar från någon gudstjänst eller seminarium eller fråga en kompis. Vi har alla en story med erfarenheter, minnen, upplevelser och frågor till Gud, det kan vi dela med oss av; hur tron på honom påverkar våra liv, val, livsstil. Det Gud har gjort och gör i ditt liv kan ge styrka och inspiration till andra.  

Tre bra frågor att utgå ifrån om du vill hålla en andakt relaterat till din egen livsresa kan vara:

Ibland kanske orken och/eller inspirationen att dela något sinar, speciellt från det egna livet. Då kan det vara en bra idé att ta hjälp av vad någon annan har skrivit och formulerat sedan innan. Alla grupper har fått ett exemplar av andaktsboken Målet i sikte, som innehåller ca 70 färdiga andakter. Här i Resursbanken finns också ett antal andakter sorterade under teman, samt några inspelade andakter.

Hur ska jag säga/uttrycka det jag vill förmedla?  

Det kan vara bra att fundera utifrån sig själv och vilket uttryckssätt som är naturligt för dig.  Är jag en bra berättare? Skapa mentala och beskrivande bilder hos de som lyssnar.  Är jag duktig på att skapa något som kan fånga intresse? Med rörelser, gester, ljud och annat.  Eller är jag bra på att koppla ett föremål som jag har med mig till ett budskap jag bär på eller som det står om i Bibeln? Brödbit och prata om Jesus som livet bröd etc, bara fantasin sätter gränserna.   

FÖRSLAG PÅ STRUKTUR

 När jag vet vad, varför och hur när det gäller att hålla andakt är nästa steg att upprätta någon form av struktur och röd tråd i det jag vill dela. 

"FISKEN" - en form av andaktsupplägg 

Några konkreta tips på vad huvuddelen (kroppen) kan utgå ifrån: 

1) Berättelser 

2) Använd föremål, bilder och liknelser 

3) Vittnesbörd från ditt eget liv 

Att få ta del av en livshistoria där man känner igen sig i det som sägs kan vara väldigt starkt och tilltalande för en åhörare. Det kan få bli en påminnelse, uppmuntran eller sanning som får väckas till liv hos den som lyssnar.     

SAMMANFATTNING

Låt det du känner och vill dela komma till uttryck i samtalet med Gud, de som lyssnar och med dig själv!  För att hålla i en andakt behöver man inte alls vara ”färdig” med sin tro för att ha något att förmedla från Gud. Att hålla en andakt är att växa vidare i sitt eget kristna liv samtidigt som man får dela något från Gud och om Gud till andra. Win-win situation! Kom ihåg att du är dyrbar i Guds ögon och att han älskar dig och när du vill dela med dig av vad han har gjort för dig till andra!      

Lycka till med din andakt. Du är fantastisk och Gud välsigne dig!