Ekonomitips

Tycker ni det är klurigt att få ekonomin att gå runt i er KRIK-grupp? 

Här samlar vi de bästa tipsen för att få ekonomin att växa. Tillväxten i sig är inget självändamål, men med en stadig ekonomi kan ni anordna större arrangemang, satsa på nya aktiviteter och på så vis nå ännu fler. Kolla in mer information kring bankkonto, deklaration och bidragspotten i rullistan till vänster.

EKONOMIN BEHÖVS

Alla KRIK-grupper är på något sätt i behov av ekonomi, pengar att kunna betala hallhyra, material och andra nödvändiga saker med. KRIK centralt betalar ut ett bidrag på 3 000 kr/år till alla KRIK-grupper om man lämnar in årsmöte och verksamhetsredovisning innan sista mars. Kommer det in senare regleras bidraget utefter när på året det lämnas in. Det är pengar som ni i KRIK-gruppen får göra vad ni vill med. Kanske kan man göra någon extra stor satsning, kanske kan man bjuda ledningsgruppen på mat eller deltagarna på frukt vid KRIK-samlingar. Hur stora utgifter och intäkter KRIK-gruppen har varierar mycket. Vissa måste betala dyrt för hallhyror, medan andra kan få hyra hallar gratis. Vissa lyckas få material sponsrat av en sportbutik och andra inte. Oavsett är ekonomin något man måste ha god koll på, så att man plötsligt inte har tomt i kassan och inga pengar kvar att röra sig med. Här nedan skriver vi lite utifrån våra erfarenheter om ekonomin i KRIK-grupperna..

TÄNKBARA INTÄKTER 

TÄNKBARA KOSTNADER

TIPS & ERFARENHETER 

Erfarenheterna säger att de KRIK-grupper som har varit aktiva och anordnat många events snabbt fått en god ekonomi. Genom att man samlar mycket folk och syns och hörs mycket lokalt så är det också lättare att församlingar får upp ögonen för verksamheten och blir villiga att stödja med kollekter eller bidrag.

Vissa kommuner har aktivitetsbidrag som passar bra för grupper att söka. Här får man kontakta kommunen och höra sig för hur man kan gå tillväga. Vi rekommenderar er att göra det. Vi ser gärna att man strävar efter att hålla aktiviteterna gratis men ibland behöver man ta ut terminsavgifter då hallhyran kan vara för hög. Ju äldre målgruppen är desto mer okej kan det vara att ta ut en avgift. I studentåldrarna och uppåt så lär man sig att nästan ingenting är gratis, bara mer eller mindre dyrt.

BIDRAG

Bidraget betalas ut efter att ni haft årsmöte och alla signerat protokollet. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas innan 31 mars. Efter det sjunker bidraget enligt nedan.

ATT TÄNKA PÅ