EKONOMITIPS

Tycker ni det är klurigt att få ekonomin att gå runt i er KRIK-grupp?

Här samlar vi de bästa tipsen för att få ekonomin att växa. Tillväxten i sig är inget självändamål, men med en stadig ekonomi kan ni anordna större arrangemang, satsa på nya aktiviteter och på så vis nå ännu fler. Kolla in mer information kring bankkonto, deklaration och bidragspotten i rullistan till vänster.

EKONOMIN BEHÖVS

Alla KRIK-grupper är på något sätt i behov av ekonomi, pengar att kunna betala hallhyra, material och andra nödvändiga saker med. KRIK centralt betalar ut ett bidrag på 3 000 kr/år till alla KRIK-grupper om man lämnar in årsmöte och verksamhetsredovisning innan sista mars. Kommer det in senare regleras bidraget utefter när på året det lämnas in. Det är pengar som ni i KRIK-gruppen får göra vad ni vill med. Kanske kan man göra någon extra stor satsning, kanske kan man bjuda ledningsgruppen på mat eller deltagarna på frukt vid KRIK-samlingar. Hur stora utgifter och intäkter KRIK-gruppen har varierar mycket. Vissa måste betala dyrt för hallhyror, medan andra kan få hyra hallar gratis. Vissa lyckas få material sponsrat av en sportbutik och andra inte. Oavsett är ekonomin något man måste ha god koll på, så att man plötsligt inte har tomt i kassan och inga pengar kvar att röra sig med. Här nedan skriver vi lite utifrån våra erfarenheter om ekonomin i KRIK-grupperna..

TÄNKBARA INTÄKTER

 • Sök bidrag eller kollekt från lokala församlingar som är positiva till er KRIK-satsning.

 • Deltagaravgift och kiosk- & lottförsäljning på event.

 • Deltagaravgift Detta är något som främst är aktuellt för 20+ gruppper där deltagaren har en större möjlighet att bidra ekonomiskt.
  Antingen kan en terminsavgift tas upp för de som kommer regelbundet på 50/100/150 kr eller liknande. Eller så kan en mindre frivillig avgift tas upp vid varje samling. Det finns exempel på KRIK-grupper som använder sig av dessa sätt. Du vet väl att det finns möjlighet att få ett swishnummer om gruppen har bankkonto via KRIK? Läs mer under fliken bankkonto här till vänster.

 • Kommunala bidrag Gå in på kommunens hemsida och läs om bidragsmöjligheter för ungdomsföreningar eller ring idrottsnämnden. Bidragsmöjligheter skiljer sig åt kommuner emellan och därför är det svårt att dra upp generella riktlinjer för detta. Bidraget kallas ofta "lokalt aktivitetsstöd" (LOK-stöd) och baseras på närvarorapportering. Här behöver man använda ett system för denna rapportering och ett bra tips är att använda Laget.se.

 • Ledarutbildningsbidrag från din kommun. Gå in på kommunens hemsida, sök på "ledarutbildningsbidrag", läs på vad som gäller i din kommun och fyll sedan i ansökan. Som ledare har du möjlighet att söka bidrag från din kommun för att åka på exempelvis KRIK Ledarboost, en ledarutbildningshelg inom KRIK. I ansökan under rubriken "Kursens namn" anger du "KRIK Ledarboost, ledarutbildning i KRIK".

 • Inventering Om ni vill försöka få in en större summor till lokalavdelningen så rekommenderar vi att (som en del idrottsföreningar gör) ni hör av er till de största butikerna i stan och frågar om ni kan få hjälpa till vid deras årliga inventering. Då kan man få vara med och räkna produkter i hyllor i butiken under en kväll/natt, vilket de brukar betala bra för. Ett motto som är bra att ha: Frågar man inte så får man heller inga pengar. Var frimodiga!

 • Fler exempel på hur ni kan samla in pengar: KRIK Rockneby städade en strand, läs mer HÄR:

TÄNKBARA KOSTNADER

 • Hyra för planer/hallar: Om man bokar hallar genom kommunen är det viktigt att man får hyra för ungdomsföreningstaxa. Det brukar ligga på mellan 50-100 kronor/timme, jämfört med 300-500 kronor/timme som det kan kosta för privatpersoner. Ibland är det mest lämpligt att boka hallar genom en församling som sedan tidigare har inarbetade kontakter med kommunen. Om inte det finns är det bara att ta kontakt med idrottsnämnden eller hallbokningen på kommunen och fråga hur ni ska göra för att bli en godkänd ungdomsförening i kommunen. De brukar vara hjälpsamma. Om det upplevs svårt kan du kontakta gruppansvariga på KRIK-kontoret, vi hjälper gärna till med kommunkontakter.

 • Material/utrustning: Olika bollar, frisbees, koner, andaktsbok, väska, västar, stereo mm. Fråga er för om ni kan få något material sponsrat ifrån er lokala sportbutik. Ibland kan de ha gammalt material på lagret som inte längre säljs.

 • Ledartischor: En del KRIK-grupper har köpt in KRIK-tröjor till alla ledare och även tryckt ledare på ryggen.

 • Frukt: Att bjuda på frukt under andaktspausen i mitten av samlingen är väldigt uppskattat. Detta är också något man kan fråga om sponsring för hos en lokal matbutik.

TIPS & ERFARENHETER

Erfarenheterna säger att de KRIK-grupper som har varit aktiva och anordnat många events snabbt fått en god ekonomi. Genom att man samlar mycket folk och syns och hörs mycket lokalt så är det också lättare att församlingar får upp ögonen för verksamheten och blir villiga att stödja med kollekter eller bidrag.

Vissa kommuner har aktivitetsbidrag som passar bra för grupper att söka. Här får man kontakta kommunen och höra sig för hur man kan gå tillväga. Vi rekommenderar er att göra det. Vi ser gärna att man strävar efter att hålla aktiviteterna gratis men ibland behöver man ta ut terminsavgifter då hallhyran kan vara för hög. Ju äldre målgruppen är desto mer okej kan det vara att ta ut en avgift. I studentåldrarna och uppåt så lär man sig att nästan ingenting är gratis, bara mer eller mindre dyrt.

BIDRAG

Bidraget betalas ut efter att ni haft årsmöte och alla signerat protokollet. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas innan 31 mars. Efter det sjunker bidraget enligt nedan.

 • 3000kr (jan-mars).

 • 2000kr (april-juni).

 • 1500kr (juli-sept).

 • 1000kr (okt-dec).

ATT TÄNKA PÅ

 • Spara alla fakturor och kvitton från utlägg som ni gjort i en pärm. Detta är viktigt då vi ibland gör stickprovskontroller för att se att KRIK-gruppen har koll på ekonomin. Det är extra viktigt för grupper som har org. nr. då det kan hända att Skatteverket kan begära att få se underlag.

 • Sammanställ utgifter och kostnader i ett dokument (extra viktigt för er som har ett org. nr.).

 • Förutsatt att minst 60% av medlemmarna i gruppen är mellan 6-25 år så har varje ny KRIK-grupp möjlighet att få ett ekonomiskt bidrag.