Alpha

Alpha är en social mötesplats som utforskar grunderna i den kristna tron. Varje tillfälle bjuder på en ny fråga om tro och är utformad för att skapa samtal. Det är helt enkelt en öppen, informell och ärlig plats för att utforska och diskutera livets stora frågor tillsammans.

Vi tror att Alpha är ett jättebra verktyg för att låta människor utforska vad livet går ut på och vad kristen tro handlar om. Varje träff består av gemenskap, filmklipp och samtal. Ni som KRIK-grupp kan absolut köra Alpha, och vi vill gärna stötta er i det. Ni kan göra det i samband med er vanliga KRIK-aktivitet, eller som fristående träffar, helt utifrån vad som passar era förutsättningar bäst. Om ni inte har möjlighet att köra en kurs själva, men ser behovet hjälper vi er gärna att hitta ett samarbete med en församling som kör Alpha. Kontakta oss!

Nedan ligger trailers till två olika Alpha-kurser: Alpha Youth, som är utformad för ungdomar, men som funkar även för unga vuxna, och "vanliga" Alpha för vuxna. Båda är mycket bra. Läs mer på Alpha Sveriges hemsida.