KRIK-kultur

I alla sammanhang finns det en kultur och i KRIK kallar vi den för KRIK-kulturen.  Här är sju avsnitt om vad KRIK-kultur är och vad vi hoppas att alla som kommer i kontakt med KRIK ska känna igen och uppleva.
Under varje video på Youtube finns det en länk där du kan ladda ner filmen och använda för eget bruk.
Du kan även ladda ner pdf:en Att vara KRIK-ledare

GLÄDJE

MÖTESPLATS

JESUS

UPPMUNTRAN

INKLUDERING

ENGAGEMANG

TJÄNANDE