Stafetter

TRE I RAD

I denna gren kan 2 lag mötas åt gången. Gör en spelplan med  3x3 lika stora områden med till exempel rockringar, hopprep, pinnar eller annat.  Ge lagen 3  ärtpåsar eller liknande saker vardera. En från vardera lag ska från lika långt avstånd, starta samtidigt på given signal från lekledaren och springa fram och lägga sin ärtpåse i en tom ruta/område.  De kan inte lägga i samma. De springer sen tillbaka till sitt lag och nästa person får springa fram och lägga en ärtpåse i en tom ruta.  Det gäller för laget att först få sina ärtpåsar så att de ligger 3 i rad. Lodrätt, vågrätt eller diagonalt.  Har laget lagt ut alla ärtpåsar men inte fått tre i rad får man flytta en ärtpåse per runda.  De lag som först får 3 i rad vinner den omgången. 

STEN-SAX-PÅSE-STAFETT

Sätt upp en kvadratisk eller rektangulär spelplan med 6 koner. Sätt först ut fyra koner som bildar fyrkanten, bestäm en sida som är startsidan och sätt sedan de sista konerna cirka 1 meter från konorna på startsidan,  i den riktning spelarna ska springa . Dela in gruppen i två lag. Varje lag tar var sitt hörn på startsidan och ställer sig  bakom den första konen, alltså vid hörnet. När lekledaren säger "kör" springer de första personerna i varje lag runt spelplanen, utanför konerna, och möts nånstans på banan beroende på hur snabbt de springer. Där gör de en snabb sten-sax-påse-duell och den som vinner får springa vidare mot motståndarlaget. Den som förlorade aktar sig ur banan och nästa person i ledet (i det förlorande laget) springer för att möta upp "vinnaren" så snabbt som möjligt och gör en ny sten-sax-påse. Vinnaren springer vidare och nästa person måste skynda sig för att möta upp. Det går ofta fram och tillbaka en hel del, men när en spelare tillslut lyckas passera  den näst sista konen (den som står ca 1 meter från hörnet) innan en motståndare hunnit möta upp, får det laget ett poäng. Då börjar man om från början. Spela bäst av tre omgångar eller så länge ni tyker det är roligt.

KOPIERINGSMASKINEN 

Dela in alla deltagare i några olika lag. Lagen består förslagsvis av 4-6 personer. Placera de olika lagen på en linje i ena delen av hallen och ge varje lag ett papper och en penna. På motsatt sidan av hallen lägger ni ett papper för varje lag med ett klurigt mattetal.  Tävlingen går ut på att laget skickar en person att titta på lappen med mattetalet  och memorerar så långt som möjligt. Sen springer den tillbaka till sitt lag och skriver upp allt den kommer ihåg på lappen. Därefter springer nästa person och gör samma sak. När laget tror att de fått ner hela mattetalet räknar de ut svaret och ropar de till lekledaren som kontrollerar. Om allting stämmer är de klara, men om något är fel är det bara att börja om och försöka hitta där felet är. Om det tar för lång tid och de flesta lagen får fel svar kan de samtidigt få hämta in sin lapp och bara göra uträkningen på snabbast tid.

Variant: Istället för mattetal kan man ta ett långt textstycke, t.ex. ett bibelkapitel, eller en lång sifferkombination. 

Svårare variant: Den som springer fram och memorerardet som står skriver inte upp det själv utan viskar siffrorna till nästa person som sen skriver ner det den har fått höra. Den som klarar att kopiera över flest rätta siffror/tecken/ord  i rätt följd på en viss tid vinner. (Bra samarbetstävling - ingen svettig och fartig lek)

MASKSTAFETTEN

Dela upp gruppen i två lag. Varje lag står på ett rakt led. Första personen i ledet lägger sig raklång på mage och nästa person måste springa över denne och lägga sig på mage framför den första personen. Sen gäller det för resten av laget att göra samma sak. När alla ligger ned på mage är det återigen tur för den person som är sist att springa över resten av laget. Ett kul tillägg är att låta lagen runda något eller lägga sig över hiner och ta sig tillbaka. Det är tillåtet för lagen att förstöra för de andra genom att ”preja” varandra eller korsa varandras banor.

SKIDSKYTTESTAFETT

Gör upp en runda som man ska springa och som innehåller en "skyttestation". Skyttet kan vara både liggande och stående, det väljer ni. Antingen kan alla lag ha samma station eller en egen station där lagethar sitt bo, startar och slutar. Är det fyra lag kan varje lag starta vid ett eget hörn. Skyttestationen kan till exempel vara att kasta en ärspåse i en sopkorg eller skjuta en boll i basketkorgen. Låt säga att man har fem skott på sig och för varje bom så får man springa ett extra varv, antingen på den stora rundan eller en liten mindre straffrunda som ni väljer. Det lag som hunnit göra alla varv och kast först vinner.

SKOSTAFETTEN

Den här leken blir roligare ju fler par skor som finns på samlingen. Alla deltagare tar av sig sina skorna och lägger dem i mitten. Skorna blandas och lagen ställer sig på led på varsin sida om skohögen. Första deltagaren i varje lag springer fram, hittar en av sina skor, tar på sig den, inklusive knytning på plats och springer tillbaka och växlar med nästa deltagare som i sin tur gör samma sak tills alla i laget har bägge skorna på fötterna!

TIMMERSTOCKEN

Lag med 5-12 deltagare som ligger på rygg sida vid sida (axel mot axel) tätt intill varandra. En person väljs ut att vara den timmerstocken som ska transporteras ovanpå de andra timmerstockarna. Den personen lägger sig rak lång över de första personerna i ledet antingen med magen eller ryggen neråt (det som den är mest bekväm med). När startsignalen går så ska alla timmerstockar som ligger på golvet rulla samtidigt åt sidan så att den översta timmerstocken sätts i en naturlig transport framåt ovanpå de andra. När den övre timmerstocken ha passerat första personen i ledet så reser den sig och springer fram och lägger sig sist i ledet och börjar rulla med i rullningen igen. Det handlar om att få den utvalda timmerstocken över en given mållinje fortast. En väldigt rolig stafett! 

BALANSBANA

Dela in deltagarna i olika lag med 3-5 personer i varje. Gör en bana som en person åt gången från varje lag ska ta sig runt. Det kan vara en enkel bana att man bara ska fram och tillbaka eller så kan det vara en längre bana med hinder. Det svåra är att man ska ha en ärtpåse på huvudet när man går banan. Tappar man ärtpåsen måste man stanna där den åker av, sätta på den igen och räkna till tre. När första personen gjort banan lämnar den över ärtpåsen till nästa person i laget som kör igång så fort ärtpåsen ligger stilla på huvudet.  När alla i laget kommit varvet runt är de klara. 

LAGET RUNT

Dela in deltagarna i olika lag med minst fyra personer i varje lag. Lagmedlemmarna ska stå på led, åt samma håll, med ungefär en armslängd emellan. Den som är längst fram i ledet får ett färemål av något slag (t.ex. en boll, en kudde, en ärspåse) som ska passas bakåt mellan benen till alla i laget. Föremålet för inte ta i golvet eller kastas mellan, i så fall måste laget börja om från början. När föremålet kommit till sista personen i ledet ska det passas framåt igen men denna gång över huvudena. När föremålet kommit fram till första personen igen är tävlingen över. Lagmedlemmarna får inte vända sig om eller flytta på sig under tävlningens gång. Det går lägga till att föremålet ska genom laget två eller tre varv innan det är klart.

Variant: Börja på samma sätt, men istället för att sista personen ska passa tillbaka föremålet över huvudet, tar den med föremålet och springet längst fram i kön och passar sedan bakåt precis som tidigare. Gör detta tills alla i laget sprungit fram. Antingen ett varv, flera varv, eller att man byter mitt i så att föremålet ska passar över huvudena ett varv efter det gått mellan benen ett varv.

FLYTTA FÖREMÅLET

Dela in deltagarna i lag med cirka 5 personer i varje lag. Placera några olika föremål en ena änden av hallen (t.ex. ärtpåsar, västar, bollar osv) och lagen i andra änden vid varsitt utmarkerat bo. När lekledaren säger "kör" får lagen springa över till andra sidan för att hämta så många föremål de kan. Problemet är att ingen får plocka upp sakerna med händerna, munnen eller sparka dem till andra sidan. I övrigt får de göra hur de vill och hjälpa varandra. Det lag som fått ihop flest saker efter en viss tid vinner. Det går också göra så att varje lag har ett visst antal saker (och likadana) som de ska hämta och det lag som är snabbast vinner. Om man vill kan man dessutom lägga till att laget som är klart först ska ta varandras händer och springa "i mål" till motsatt sida.

MADRASSEN

Till denna aktivitet behövs tjockmadrasser. Dela in deltagara i lag, ett lag per tjockmadrass. Lagen och madrasserna placeras vid ena hallens kortsida. Reglerna är ganska enkla, en och en ska deltagarna kasta sig på madrassen för att få den att flytta på sig. Man springer fram och får hoppa på madrassen hur man vill, med huvudet, fötterna, rumpan eller ryggen först. När madrassen stannar hoppar man av den och springer snabbt tillbaka till sig lag och highfivear kopmisen som står på tur som då springer iväg. Det lag som först fått madrassen fram till motsatt vägg och tillbaka så den tar i väggen där man startade vinner. Om man vill kan man dessutom lägga till att laget som är klart först ska ta varandras händer och springa "i mål" till motsatt sida.

EVIGHETSSTAFETT

Denna stafett passar perfekt när ni vill bli riktigt trötta! Förbered genom att sätta ut fyra koner så det bildar en kvadrat, ju större kvadraten är desto jobbigare blir det. Dela sen upp er i två lag och ställ er i varsin hörna. När startskottet har gått gäller det att springa allt vad man har runt konerna för att försöka komma ikapp det andra laget. Det lag som lyckas med detta först vinner!


TRÖJSTAFETT

Denna stafett är en fantastisk lek där det går ut på att föra en tröja/väst från en person vidare till nästa. Man står framåtböjd med armarna utsträckta framåt och håller i nästa person som gör likadant. Sedan drar person 4 tröjan över från person 1 till person 2. När tröjan är på person 2 vänder sig den om till person 3 och person 1 drar tröjan från person 2 till person 3. Sedan ställer sig person 1 sist i ledet och leken fortsätter.