ORG.NR, DEKLARATION, FIRMATECKNARE

ORGANISATIONSNUMMER

Organisationsnummer är inget krav från KRIK, men för att kunna ta emot kommunbidrag och få lägre hyrpriser på idrottshallar behöver man ofta ha ett organisationsnummer. Kolla först upp om det behövs innan ni ansöker om ett organisationsnummer hos Skatteverket.

Skicka in följande fyra dokument:

1. Årsmötesprotokoll från det första årsmötet

2. Stadgarna

3. Styrelsemötesprotokoll där ni valt firmatecknare. ANVÄND DENNA MALL.

4. Ansökningsformulär om organisationsnummer. Finns här!

OBS! Alla dessa dokument måste vara underskrivna! Ansökan skickas till närmaste skattekontor, se mer info om det på skatteverket.se. Årsmötesprotokollet och stadgarna får man på mail från KRIK-kontoret vid uppstarten av gruppen.

DEKLARATION

I och med att man får ett organisationsnummer så kommer man bli ombedd att deklarera varje år. Har ni fått hem en deklarationsblankett så ska den fyllas i och skickas in till Skatteverket.

TA HJÄLP AV VÅR GUIDE för att fylla i inkomstdeklarationen.

Observera att det endast är "Inkomstdeklaration" + 1 bilaga (Särskild uppgift) som ni behöver fylla i.

SÖKA BEFRIELSE FRÅN ATT DEKLARERA

När man har haft verksamhet i två år kan man ansöka om befrielse från att deklarera under de kommande 5 åren. Skicka in ansökan till närmsta Skattekontor.

Skicka in följande dokument:

1. Fyll i blanketten (Det är styrelsen/ledningsgruppen som utser firmatecknare. Använd mallen för att utse firmatecknare)

2. Bifoga en kopia på stadgarna som ni fick i uppstartsmejlet.

3. Bifoga en kopia från senaste årsmötet och verksamhetsberättelsen.

4. Gör en utskrift över era senaste kontohändelser, alternativt sammanställ dem i ett Excel-dokument.

Skatteverket om befrielsen: "Föreningen avser inte att ha några inkomster som ska beskattas. Föreningen/stiftelsen/trossamfundet har ett kvalificerat ändamål och använder minst 80 procent av inkomsterna i sin allmännyttiga ideella verksamhet. Föreningen/trossamfundet tillämpar öppen medlemsantagning. Ideell förening, registrerat trossamfund och stiftelse kan efter prövning befrias från skyldighet att lämna särskild uppgift för en period om fem år."

Om ni har några frågor kring detta, tveka inte att höra av er till gruppsansvarig på KRIK-kontoret!

FIRMATECKNARE

Om ni behöver utse firmatecknare så gör ni enligt följande:

1. Välj in en firmatecknare på ert styrelsemöte, använd denna mall.

2. Fyll i blanketten "Anmälan e-tjänster, Behörigheten firmatecknare eller ombud"

3. Skicka in mötesprotokollet tillsammans med blanketten till närmsta Skattekontor.