TEMA: Att tro

VAR IDROTTARE FÖR IDROTTARNA

- Kan Gud använda våra olika intressen? 

Bibelord: 1 Kor 9:22 

Innehåll: Man kan tänka att Paulus uppmanar oss att vara dom vi är för våra vänners skull. Spelar du exempelvis i ett idrottslag så kan du tänka att ”jag är idrottare för mina lagkompisars skull” för att på det viset kunna visa vem Gud är och berätta evangeliet om Jesus. Detta kan du tillämpa på fler intresseområden. T.ex. TV-spel, teknik, skolan, arbete, musik, mode, media mm. Det är spännande att tänka att våra inriktningar i livet, våra intressen eller idrottsval kan vara ett sätt för Gud att nå andra människor genom oss. T.ex. så kan ditt engagemang i en KRIK lokalavdelning kanske betyda ännu mer för andra än för dig själv? 

Fråga: Genom vilket område i ditt liv vill du att Gud använder dig ännu mer för dina vänners skull? 

Tips till andakten: Sätt in dig själv i bibelordet. Använd gärna konkreta exempel. Använd rekvisita eller någon bild om det kan förstärka det du vill säga. 

Bön: Be om frimodighet att kunna stå upp för din tro och för att du på ett enkelt sätt ska kunna berätta för dina kompisar om Jesus. 

ATT BEKÄNNA SIN TRO

- Vem är Jesus för dig? 

Bibelord: Matt 16:13-17 

Innehåll: Det finns olika saker som vi människor ”bekänner” oss till. Det kan vara ett hockeylag, eller ett fotbollslag, som vi väljer att ”stå för” i både med- och motgång. Vid olika tillfällen i livet är det bra och nyttigt för oss människor att få formulera oss med ord, vad vi tänker eller tror. Vid det här tillfället verkar det som att Jesus vill att hans lärjungar ska få chansen att formulera sig och sin tro inför honom. Kanske är det viktigt för oss att också ta ställning i vår tro – att våga stå för något? När vi gör det, så blir vi också tydligare personer för och gentemot andra. Det finns något att förhålla sig till. Något att prata vidare om. 

Fråga: Så vem är Jesus för dig? Vad vill du stå för när det gäller honom? Är det viktigt för dig? 

Tips till andakten: Sätt in dig själv i bibelordet. Använd gärna konkreta exempel. Använd rekvisita eller någon bild om det kan förstärka det du vill säga. 

Bön: Be en bön om att vi ska få mod att stå för det vi tror på – och att vi ska få hjälp att inse vem Jesus verkligen är för oss.

MED BLICKEN FÄST PÅ JESUS

Har du någon gång sprungit ett lopp? Kanske en tävling, eller på idrottslektionen i skolan. Det kan vara alltifrån full fart i 60 meter till ett maraton – oavsett vilken distans krävs att du tränat innan för att uppnå resultatet du vill.

Ju längre loppet är desto mer förberedelser behövs för att orka springa hela sträckan. Uthållighet och kondition är ingenting som bara plötsligt dyker upp och finns där när du står på startlinjen utan något du måste jobba upp under en lång tid. Jag vet av egen erfarenhet efter att ha försökt mig på Göteborgsvarvet för några år sedan med lite för få mil i benen. Med sex kilometer kvar sprang jag in i den berömda väggen och tog helt slut. Det blev en smärtsam läxa och påminnelse om hur viktig träningen innan är. Och visst krävs det disciplin att ta sig ut och träna även när det regnar och är ruggigt ute – men det är nödvändigt om du ska nå ditt mål.

I Bibeln beskrivs det kristna livet på flera ställen som ett lopp och en tävling. Vi uppmanas av Paulus att springa så att vi vinner det – men precis som inför en vanlig tävling går det inte att komma helt oförberedd. Vi behöver träning. Utan regelbunden gemenskap med Jesus med bön och bibelläsning är det svårt, ja helt omöjligt, att hålla ut i längden. Det är Jesus som ger oss styrkan och uthålligheten som krävs för att orka kämpa vidare även när vi möter motgångar, när vår egen kraft tar slut. Vi behöver ha blicken fäst på målet – Jesus själv – just som det står i Hebreerbrevet 12:1–2.

”När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron”.

För att orka hålla uppe disciplinen i träningen inför en löptävling kan det ofta underlätta att föreställa sig målet. Att i stället för att fokusera på hur jobbig träningen är just här och nu måla upp den underbara känslan att korsa målgången framför sig i huvudet. Föreställ dig hur det kommer bli när Jesus kommer tillbaka. När ingen död, ingen sorg och ingen plåga mer ska finnas. Segerpriset som väntar oss den dagen är värt att kämpa för mer än alla andra lopp eller utmaningar i världen. Och även om det känns jobbigt längs vägen och du möter svårigheter, glöm inte att Jesus alltid vandrar vid din sida och har lovat att aldrig överge dig.

Vi kan lita på att Jesus ger oss vad vi behöver, och det finns inga begränsningar för vad vi kan klara av på vägen med honom. Det är precis som Paulus skriver i Filipperbrevet 4:13:

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”

Bön: Tack Jesus, för att din kraft aldrig tar slut. Tack för att du ger oss styrka när vi tröttnar och bara vill lägga oss ner och ge upp. Hjälp oss att fästa blicken på dig och inte knäckas av motgångarna som möter oss. Amen.

Rickard Johnston