Bollekar

PANSARBOLL

Till den här leken behövs, beroende på hur många som är med, flera tunna madrasser och en mjuk boll. Utse två jägare och dela in resten av gruppen i par. Jägarna får inte springa med bollen men får passa varandra. Varje par får varsin madrass som de sedan får använda som sköld för att skydda sig mot jägarna. Blir någon i laget träffad är båda i laget ute och blir de nya tagarna. Det som tidigare var tagare tar över madrassen som blir över. 

KILLERBALL

Gör upp en spelplan som är tillräckligt stor för alla deltagare, t.ex. en volleybollplan eller halva sporthallen. Alla som är med får röra sig fritt innanför planens linjer. När alla är redo kastas mjukbollar in, förslagsvis en eller två till att börja med och sedan fler om man vill få lite högre tempo. Leken går ut på att man ska undvika att bli bränd och själv bränna så många som möjligt genom att pricka personer med en boll. Det är alltså alla mot alla. När man håller i en boll får man inte springa, men man kan bli träffad. Huvudet är fritt och om man lyckas fånga lyra blir den som kastade bränd. När man blir bränd ska man gå av planen till sidan och följa spelet. Man får komma in igen när den som man blev prickad av själv åker ut eller när (om) lekledaren ropar "julafton", då får alla brända komma in igen och man börjar från början. Leken slutar när en person har bränt alla eller när lekledaren avslutar. För att aktivera de som blir brända kan man lägga till att de ska göra något vid sidan, t.ex. armhävningar, situps, upphopp osv. 

TVÄRT-OM-KILLERBALL

Man väljer ut en plan där alla utom en rör sig inuti (t.ex. tennisplan om man är många eller badmintonplan om man är få). Personen utanför planen ska ta de som är inne på planen genom att kasta och träffa dom med en mjukboll. Blir man träffad så hjälper man till att försöka kasta på dom som är kvar på planen. Om bollen fastnar inne på planen så får de som är utanför springa in och hämta bollen men man måste ta sig ut för att få lov att kasta igen. Man kan köra olika varianter med att man inte får springa med bollen på sidan av planen och att de som är på planen får lov att skydda sig med händer och huvud. Är man många på samlingen så kan det vara bra att man inte får skydda sig alls, då tar det kortare tid. Det är även bra att använda fler än en boll på sidan, kanske 2-3 stycken.

PLÅSTER-KILLERBALL

Utgå från vanlig killerball, men om man blir träffad så ska man hålla en hand på det träffade stället (som ett plåster) och spela vidare med bara en hand. Även vid nästa träff ska du hålla en hand på det träffade stället och fortsätta springa runt. Därmed kan du inte längre kasta några bollar utan bara inrikta dig på att springa och se till att inte bli träffad. Vid tredje träffen åker man ut. Glöm inte att man måste hålla händerna på de träffade ställena hela tiden. T.ex. om man blir träffad på foten måste man springa böjd och hålla på det stället.

ZOMBIEBALL

Zombieball fungerar ungefär som vanlig killerball, och det kan passa att först köra killerball innan man övergår till zombieball. Utse en plan där alla spelare får röra sig fritt och kasta in några bollar. Vem som helst kan ta en boll och ska försöka pricka på vem som helst på planen. Det är alltså alla mot alla. När man blir träffad åker man dock inte ut, utan blir en zombie och måste kravla eller krypa på golvet. Ögonblicket man blir träffad ska man först ställa sig som ett "T" med armarna utsträckta och räkna till fem, innan man kryper ihop på golvet. Medan man står som ett "T" kan alla zombies som är i närheten bli fria genom att ta i fötterna på "T:et". Hinner en zombie göra det innan den träffade kryper ihop är den fri och får ställa sig upp och fortsätta delta i spelet som en vanlig människa. En viktig detalj är att det finns ytterligare ett sätt att bli zombie, förutom att bli träffad av bollen, och det är om en zombie lyckas ta en "vanlig" människa. Det som händer då är att människan blir zombie (och räknar först till fem) och den som var zombie blir en människa igen, de byter plats.  Alltså två sätt att bli zombie - träffad av boll eller tagen av zombie och två sätt att bli människa - ta en människa eller ta ett "T".  Spela så länge det är roligt och blir det för många zombies kan man ropa ut att alla får bli människor igen.

PLINTBOLL

Använd en stor skumboll, två små plintar eller område på golvet där "målvakten" står. Dela upp all i två lag. Båda lagen ska se till att kasta bollen till sin målvakt (som bara får röra sig i det avgränsade området). Om målvakten greppar bollen så får det laget ett poäng. Man får inte springa med bollen, utan man måste hela tiden passa sina medspelare för att komma närmare målet. Motståndarna erövrar bollen genom att antingen bryta en passning eller slå ner bollen i golvet. Man får då börja med bollen från det stället den studsade i golvet. När en spelare håller i golvet får han inte bli angripen av motståndarna. Man kan lägga till egna regler utifrån hur aktiviteten utvecklar sig. 

SPÖKBOLL

Dela upp gruppen i två lag och ställ gärna ut innebandymål, bänkar och dylikt som skydd. Leken leks bäst med 4-5 mjuka bollar, men det går även bra om man kastar innebandybollar. Om en spelare träffas direkt utan studs hamnar personen i fängelset som är ”bakom” motståndarnas planhalva. Spelaren blir inte obrukbar där utan snarare tvärtom. Nu kan man anfalla från två håll och även samla upp returer! Fångar man bollen utan studs hamnar den som kastade i fängelset och när alla i ett lag är i fängelset har det andra laget vunnit.

SPÖKBOLL DELUXE

Denna lek följer samma koncept som traditionell spökboll men med några spännande twister. Vinner gör laget genom att “döda” det andra lagets kung! Kungen är en slumpmässigt vald spelare i laget som jämfört med alla andra har tre liv. I deluxe-varianten finns följande roller (väljs dessa slumpmässigt så blir det roligast):


Kung: Denna personen har tre liv och är den personen som är avgör lagets överlevnad. Bär ett band runt pannan eller för mest effekt en KRIK-keps.
Drottning: Denna spelaren är odödlig på hela överkroppen. Bär en väst.

Knekt: Kan när som helst bli kallad tillbaka till spelet av kungen, alltså bli bonde istället för spöke. Bär band runt överkroppen.

Bonde: En vanlig spelare i laget utan några specialegenskaper.

Spöke: Alla som blir träffade och går till andra sidan.DOKTOR KRIK

Vill du se hur den går till? Se klipp här! Eller läs beskrivningen nedan: 

Dela upp planen i två delar en tydlig mittlinje. Ett lag på var sin sida som skall kulla det andra laget med hjälp av ett valfritt antal mjukbollar. Blir man träffad sätter man sig ned. För att få va med igen måste man bli "behandlad" av Dr. KRIK, detta sker genom att Dr. KRIK lägger handen på den skadeskjutnes huvud och han får va med igen. Så långt är allt väldigt enkelt. Innan man börjar har lagen, utan att det andra laget fått reda på vem, utsett varsin Dr. KRIK. Dr. KRIKs hemliga identitet är nyckeln i leken o denna skall hållas hemlig under hela lekens gång. Det gäller därför att flera i laget går runt och "behandlar" patienterna och dessa inte visar vem, som är den riktiga Dr. KRIK genom att stiga upp vid rätt tillfälle. Samtidigt gäller det självklart att skydda Dr. KRIK, blir han/hon träffad kan ingen behandlas och laget kommer till slut att besegras. Laget sista uppgift blir naturligtvis att fundera på vem som är Dr. KRIK i det andra laget. Efter att alla är tagna och spelet är över så ska det vinnande laget avslöja vem i det andra laget som var Dr. KRIK, om de gissar fel så förlorar dom den omgången. 

NORSK KANONBOLL

Utgå ifrån klassisk spökboll. Två lag på vardera sida av en mittlinje och där man har ett spöke bakom det andra lagets bakersta gräns. Vi har helt säkert spelat den varianten i skolan när vi var mindre, eller hur? Ändringar: Lagen utser istället för ett spöke en kung som börjar på andra sidan. Kungen har 3 liv som kan användas taktiskt. Det lag som först träffar kungen tre gånger har vunnit. När det är få spelare kvar på planen så kan kungen springa över och hjälpa sitt lag att bekämpa motståndarna, men man ska då vara extra rädd om kungens liv. Man kan få tillbaka spelare in på spelplanen igen genom att de som har blivit tagna och står på fel sida, träffar en motståndare, då får man gå tillbaka in i spel igen. Så det är nästan alltid smartast som spelare att kasta över bollen till sina medspelare som har blivit tagna för att de ska komma tillbaka i spel igen. Om man har kungen "i spel" och lyckas få tillbaka lite spelare på planen igen så kan man välja att skicka tillbaka kungen till "fel sida" igen så att kungen inte kan bli tagen. Om kungen blir träffad den tredje gången så är spelet över även om man har "vanliga" spelare kvar på planen. En annan skillnad är också att man får lov att springa med bollen obegränsat. Det är roligast att köra med 2-3 bollar samtidigt. 

INNE-BRÄNNBOLL

Den här varianten av brännboll fungerar som vanlig brännboll, men inomhus. Sätt upp fyra koner som innelaget ska springa runt med lagomt avstånd och en brännyta. Eftersom man är inne och inte har samma möjlighet att slå en boll lång, lång bort med ett slagträ, använder man istället andra saker för att få ut bollen på planen. Det kan till exempel vara att sparka ut en amerikansk fotboll, att slå en fotboll med ett tennisrack, att kasta en stor mjukboll osv. När bollen skickats ut på planen ska den som sköt iväg den springa runt de fyra konerna och tillbaka till start. Personen får stanna vid varje kon för att undvika att bli bränd och kan i så fall springa när nästa kompis slår ut bollen. Utelaget hjälps åt att få fram bollen till brännaren som fångar den och ropar "bränd". Om någon innespelare då är mellan två koner blir den bränd och får gå tillbaka en kon, och utelaget får en poäng. Utelaget får fem poäng om en spelare lyckas fånga lyra. Innelaget får ett poäng för varje person som kommer tillbaka till boet och fem poäng om en spelare lyckas ta alla koner på ett slag, göra en varvning.

JÄMTLÄNDSK BRÄNNBOLL

Alla vet att man blir varm av att röra på sig. I Jämtland är det nästan alltid kallt så därför är det viktigt att röra på sig. Den här varianten av brännboll fungerar perfekt för att bli varma eller bara för att det är roligt. Grundreglerna är som vanlig brännboll men utelaget behöver inte utse någon brännare. Laget bränner innelagets löpare genom att passa bollen till ALLA inom laget. När den sista i utelaget har bollen ropar denne ”bränd” och alla löpare som är på banan vid det tillfället blir då brända, som i vanlig brännboll, och får gå tillbaka en kon. Innelaget har också lite andra regler. Alla i laget får springa när de vill oavsett vart de står i ledet. Så om någon i innelaget får på ett kanonslag får hela laget springa och försöka samla poäng till slutsumman. Rörigt? Ja. Roligt? O, ja! 

KONBOLL

Deltagarna delas in i två lag. Varje lag har en plint på sin planhalva med fem stycken koner uppställda på. Målet är att välta ner motståndarlagets koner genom att träffa dem med en mjukboll. Det är inte tillåtet att springa med bollen (eller kasta den framåt åt sig själv att plocka upp) den måste passas mellan lagmedlemmarna. Poäng delas ut för varje kon som välts ner. Konerna får inte hållas kvar på plats utan bara göra svåra att träffa genom att stå i vägen helt enkelt. När koner blivit välta ställs de tillbaka på plats igen och det lag vars koner blivit välta börjar boll från egen plint. Om man inte har tillgång till en plint kan man ha konerna på golvet och markera ut ett litet område som man inte får gå innanför och täcka.

SMACKBOLL

I denna gren möts två lag. Börja med att göra en spelplan med två mål. Lagen ska nu försöka göra mål på motståndarlaget genom att "smacka" bollen. En "smack" är att man pendlar med armen och smackar till bollen med en platt handplata och säger" SMACK!" (mycket viktigt att man säger "smack") Så fort du har rört bollen måste en medspelare/motspelare röra/smacka bollen innan du får smacka igen. Du får alltså inte röra bollen två gånger i rad. Det är okej att skopa upp bollen och säga smack så att någon annan kan smacka på volley. Vill man få ett mer aktivt spel kan man slänga in fler bollar på plan. 

DOPPBOLL

Dela in gruppen i två lag och gör upp en plan med två baslinjer. Nu gäller det att passa bollen inom laget för att slutligen komma fram till motståndarlagets baslinje och göra poäng. Problemet är bara att man alltid måste ”doppa” bollen i marken innan man kastar vidare. Doppar man inte bollen går bollen över till det andra laget.

DOPPBOLL MED SVANS

Dela in gruppen i två lag och gör upp en plan med två baslinjer. Nu gäller det att passa bollen inom laget för att slutligen komma fram till motståndarlagets baslinje och göra poäng. Problemet är bara att man alltid måste ”doppa” bollen i marken innan man kastar vidare. Doppar man inte bollen går bollen över till det andra laget.

DOPPBOLLSVARIANTER

Spela doppboll som vanligt, men när ni har kört ett tag och kommit igång pausar ni spelet och alla står kvar där de är. Lekledaren ropar då in nya direktiv för hur man doppar bollen och sedan kommer spelet igång igen. Det till exempel vara att

PAINTBALL

Använd minst sex mjuka bollar (kan ha fler beroende på hur många man är). Ta fram många små tygbitar, legobitar, ärtpåsar eller annat som man kan använda som skatter samt många små gummiband. Placera ut gympasalsredskap, t.ex. plintar, madrasser och andra saker man kan gömma sig bakom. Gör upp en spelplan som har typ samma förutsättningar för att gömma sig och ta skydd på båda sidor av mittlinjen.  Delar sedan upp deltagarna i två lag som får varsitt "fort" hyfsat långt ifrån varandra på spelplanen. Lagen får tilldelat sig lika många skatter som man placerar öppet och synligt i sitt fort. Spelet går ut på att man dels ska träffa motståndarna med de mjuka bollarna som man kan kasta och dels ska man ta sig över till motståndarnas fort och ta skatter som man sen springer tillbaka och lägger i sitt eget fort. Man kan spela en omgång på 5-10 minuter  och när tiden är ute räknar man dels hur många gummiband laget har och hur många skatter man har. För alla skatter får man ett pluspoäng och för alla gummiband får man ett minuspoäng. 

Regler: 

1. Om man blir träffad så måste man springa till stället där man har lagt ett lager av gummiband och ta på sig ett på armen. Sedan springer man tillbaka till sitt fort och får sen börja springa igen. 

2. Om man blir träffad av en boll på "hemvägen" när man bär på en skatt, måste man lägga skatten rakt ner där man står. Vem som helst får plocka upp den skatten sen och lägga i sitt fort. 

3. Man får bara ta en skatt åt gången. 

4. Man får springa med bollen och blir tagen på hela kroppen utom huvudet.

FLAGG-KRIG

Den här leken är en bladning av Capture the flag och Paintball. Det fungerar som Capture the flag där man har två lag som har varisin spelhalva och varsitt bo för flaggor samt varsit fängelse för motståndarna. Båda lagen ska försöka ta flaggor (västar) från boet på andra planhalvan. Det lag som först tagit alla flaggor vinner. Skillanden från Capture the flag är att Paintball-regler kommer in. Man ska nämligen  inte längre ta sina motståndare genom att jaga dem, utan genom att pricka dem med en boll. Man får inte springa när man håller i en boll och den som blir träffad är endast fri på huvudet. På båda planhalvorna sätter man ut massor av föremål som kan användas som skydd, ungefär samma typ av skydd på båda sidorna. Observera att man kan bli träffad på sin egen planhalva. När man blir träffad går man som vanligt till fängelset på motståndarnas sida och frias på samma sätt som i Capture the flag, genom att en medspelare kommer och tar ens hand. På vägen tillbaka kan de inte bli tagna. Man är också fri i boet med flaggor. 

SPRINGVOLLEYBOLL

En blandning av fotboll, volleyboll och ultimate frisbee. Två lag och två mål (fotbollsmål funkar bra). Man tar sig framåt genom att passa volleybollen mellan varandra med volleybollslag, man får bara ta en touch åt gången. Målet är att ta slå in bollen i motståndarnas mål. Motståndarna försvarar sig genom att försöka slå ner bollen i marken, om man lyckas med det så övertar man bollen och får börja slå volleybollslag till sina medspelare. Två-tre spelare i samma lag kan följas åt över planen och slå bollen till varandra och på så sätt ta sig framåt ganska snabbt, men det gäller ju att göra det på ett sätt så att inte motståndarna kan bryta. Om man tappar bollen så den studsar i golvet eller i väggen så får det andra laget ta över bollen. Man kan gärna spela med två bollar, men kanske börja första minuterna med en boll så att alla kommer in i det från början. 

STRESSVOLLEYBOLL

Lagen har varsin boll och servar samtidigt. För att få poäng måste man vinna två bollar efter varandra. Om lag A vinner första bollen, kan lag B ändå få poänget om dom vinner de två nästa bollarna. Det betyder att om lag A vinner en boll måste lag B hämta den och få den i spel igen fortast möjligt (alltså serva den på nytt) före lag A vinner sin andra boll. Vinner lag B nästa bollen så tappar lag A den bollen de hade vunnit och måste vinna två nya bollar på rad för att få poänget. När ett lag har fått poäng startar nästa runda med att lagen servar två bollar samtidigt. När man servar kan man skrika "boll" så att alla hör att det är en ny boll på väg. 

FOTBOLLSVARIANTER

Pensionärsfotboll: Sätt händerna på knäna och spela på "precis" som vanligt. 

Krabbfotboll: Se bild! Väldigt kul och bra träning för armarna! 

Parfotboll: I båda lagen ska ni bilda par som två och två eller fler tar armkrok med varandra och som som sedan måste hålla ihop. Byt gärna par under spelets gång!

Strumpfotboll: Spela som vanligt förutom att alla tar av sig skorna.

Konfotboll: Byt ut målen mot 4-6 stycken höga koner. Det går nu ut på att försöka välta motståndarens koner genom att passa eller skjuta ner dom. Lyckas laget välta en kon tar man över den kon som är träffad till sin egen sida för att försöka försvara den och sitt lags resterande koner.  Alla spelare på plan agerar som utespelare. 

Tips: Spela gärna med olika typer av bollar och släng in fler bollar i spel för att göra det extra händelserikt!

INNEBANDYVARIANTER

Två och två: Två stycken delar på en klubba, ingen får släppa taget.

Armkrok: Två stycken tar armkrok, men har varsin klubba i den lediga handen. 

Strumpinnebandy: Spela som vanligt förutom att alla tar av sig skorna.

Trashockey: Spela som vanligt, men vänd klubborna upp och ned och använd en trasa/väst istället för en boll.

Hinderbandy: Spela som vanligt, men lägg in massor av hinder på planen, till exempel plintar, bänkar, andra bollar, stolar.

Tips: Spela gärna med olika typer av bollar och släng in fler bollar i spel för att göra det extra händelserikt!

MULTIBOLL

Välj ut 3-5 populära bollsporter eller bolllekar och ställ upp två mål på en mindre plan. Dela sedan in gruppen i två lag och ställ upp två bänkar på sidan om planen som fungerar som avbytar-bänkar. På avbytarbänken måste man gå i ordning, sist in-sist ut. En lekledare, som kan vara med i leken, ropar högt ut vilken sport och hur många som ska spelas med jämna mellanrum under leken. Lekledaren kan t ex skrika: ”Innebandy 3 personer!”. Då måste de tre som står på tur i varje lag ta varsin innebandyklubba och försöka göra mål. Efter några minuter av innebandy ropar på nytt ”Fotboll 1 person!” Då möts alltså de nästa i varje lag i en ”match” i 1-1 fotboll. Varje mål i alla sporter räknas som ett poäng och det lag med flest poäng i slutet vinner. Lekledaren bestämmer alltid tid, sport och hur många som ska spela så det är viktigt att lekledaren är en person som känner av gruppen bra och märker när det är läge att byta. En kul detalj är att byta väldigt snabbt om det ena laget är helt överlägset på den sporten som spelas för tillfället. 

SJÖSLAGET

Markera ut en plan med två bänkar på varje långsida. Placera en stor boll i mitten av planen och sätt ut massor av mjukbollar på ytan mellan bänkarna. Dela in gruppen i två lag som får gå till varsin bänk-sida. Nu ska lagen, med hjälp av alla små mjukbollar, försöka få den stora bollen över till motståndarnas sida genom att pricka den och få den i rullning. Deltagarna kan hämta fler bollar mellan bänkarna, på "sjön", men får bara kasta bakom sin egen bänk, på "land". Det lag som får den stora bollen att ta i andra lagets bänk vinner.

HERREN PÅ TÄPPAN!

Placera två plintar i mitten av hallen och lägg en tjockmatta ovanpå. Lägg ut ärtpåsar under och runt om den “täppan”. Dela in i lag. Alla lag utom ett placerar sig i hörnen av hallen eller med lika stort avstånd från täppan. Det lag som inte står i ett hörn är ägare av täppan och ska ha några lagspelare uppe på täppan och några nedanför. 

Lagen som står utplacerade i hallen ska skicka fram en åt gången mot täppan. Uppgiften är att ta en ärtpåse och springa tillbaka med den utan att bli träffad av en boll. Blir man träffad får man lämna tillbaka ärtpåsen och så är det nästa lagspelares tur att försöka.

Laget som äger täppan har två-tre spelare uppe på täppan och resten nedanför. Spelarna uppe på madrassen ska skydda ärtpåsarna genom att kasta bollar på motspelare som rör sig på planen. Spelarna på golvet fungerar som bollkallar och deras uppgift är att hämta tillbaka de bollar som kastats och ge dem till spelarna uppe på täppan.

När alla ärtpåsar är tagna avslutas omgången och lagen roterar så att alla lag får vara på täppan en gång var. Flest ärtpåsar vinner!

SPIKE-VOLLEY / ROUND-VOLLEY

Det är en blandning av roundnet och volleyboll. Ni väljer antingen en cirkel eller en ruta på golvet. I sporthaller finns redan ganska många linjer som man kan använda. Dela upp er i två lag. Ni kan antingen spela två mot två eller fler i varje lag. Spela med vanliga roundnet regler fast med en volleyboll och volleybollslag istället. Dessutom spelar ni mot golvet istället för roundnet-nätet.

På början står ni runt cirkeln/rutan på varsin sida. Under spelets gång får man röra sig fritt runt planen. Under spelen får man inte stå i cirkeln/rutan i samband med att man anfaller, däremot får man landa innanför efter att man har anfallt.

Ni gör poäng när motståndarlaget inte hinner att ta bollen innan den nuddar golvet, eller att motståndarna skjuter utanför. Bollen får inte dubbelstudsa på ett anfall, då får motståndarna poäng.

Ni kan spela till 11, 15 eller 21. Vinna med minst 2 poäng.

LANDSKAMPEN

Dela in en hall i fyra delar med t ex bänkar. Dela därefter in alla i 4 lag och ge de varsitt “land”. Landskampen går därefter ut på att ta över varandras länder. Man spelar likt spökboll/killerboll genom att kasta skumgummibollar på motståndare. När man blir träffad går man över till det laget som träffade en. Man kan inte skydda sig på något mer sätt än att undvika bollen eller att fånga lyra. (Vid lyra blir motståndaren som kastade tagen istället).


Alla lag kan anfalla mot alla andra lag. När ett lag får slut på spelare pausar man leken. Det lag som tog den sista spelaren i det laget erövrar det landet och tar därefter bort bänken som skiljer den planen och får röra sig fritt mellan sitt nya erövrade område. Om erövringen blir diagonal får man öppna upp en liten passage så man kan ta sig igenom.


Leken fortsätter tills ett land äger all mark!

Det går såklart att lägga till sina egna specialregler man gillar att använda på killerboll!


Kör hårt och erövra de andras länder!

GOALBALL

Goalball riktar sig till de som har nedsatt syn. Det är en boll- och lagidrott där man använder hörseln istället för synen. Bollen innehåller en pingla och alla spelare bär ögonbindlar för att göra det jämnt för alla oavsett syn. Därför går det också att spela om man inte har nedsatt syn genom att bära ögonbindel.

Spelet går ut på att man försöker att kasta en boll längs marken förbi motståndarna in i deras mål. Målen är 9m breda, alltså en volleybollplans kortsida och är 1,5m högt.