Inspelade andakter


Känner du dig utanför?

Julia delar en story om utanförskap och peppar oss att få vara som Jesus - en förebild i att ta in andra människor, älska andra människor och inkludera varandra.

Diskussionsfrågor

- Vad är utanförskap och hur upplevs det?

- Hur kan vi skapa en kultur där människor känner sig inkluderade?

- Varför tror du att Jesus många gånger vänder sig till människor i utanförskap?

Det finns ett hopp som aldrig sviker

Sahra delar en story om varför det är så viktigt att läsa Bibeln och umgås med Gud. På vilket sätt Guds ord kan vara till hjälp i praktiska vardagssituationer.

Diskussionsfrågor

- Vad är skillnaden på att bli sviken och på att bli besviken?

- Till vem/vad vänder du dig när det är ''kris''? Hittar du ditt hopp och stöd i Gud eller i något annat?

- Vad säger Romarbrevet 5:5 om Gud?

Lita på Gud, han har allt under kontroll

Julia Karlsson delar en story om hennes drömmar och längtan att åka till Afrika men hur planerna ändrades och hur Gud tydligt visade henne något annat. En uppmuntran i att lita på att Gud har allt i sin hand och att han har omsorg om dig och ditt liv!

Diskussionsfrågor

- Har du någonsin upplevt att dina planer inte blev som du först tänkt?

- Vad säger Ordspråksboken 3:5-6 om Gud?

- Vad innebär det att lite på någon ''med hela ditt förstånd''?

Smaka och se

Sahra delar en story om det unika som finns i en kristen gemenskap och varför det är så viktigt för dig som kristen att dela med dig av det. Vad är det som gör att du mer sannolikt väljer något du känner till framför något som är okänt?

Diskussionsfrågor:

- Smaka och se att Herren är god Psalm 39:4 - Vad säger versen om Gud?

- Hur kan vi veta att Herren är god? Har du fått uppleva det?

- Hur kan vi förmedla samma godhet till människor vi möter?