HANDBOKEN

Här kan ni läsa Handboken för KRIKs lokalavdelningsledare i PDF-format.

KRIKshandbok2017.pdf