Försäkring

KRIK har en olycksfallsförsäkring via Folksam. Om olyckan skulle vara framme under en KRIK-samling är du som ledare eller deltagare försäkrad. Försäkringen gäller personskador vid olycksfall. Vi hoppas att denna försäkring inte kommer att behöva användas särskilt ofta, men den erbjuder ett extra skydd för dig, förutom den personliga olycksfallsförsäkring som du troligen också har. Hör av dig till oss om du har några frågor kring försäkringen så svarar vi på dem eller skickar dig vidare till vår försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag.

Anmälan om inträffad olycksfallsskada görs antingen direkt på Skadeanmälan - anmäl din skada direkt eller på telefon på nummer 0771-950 950. 


För enklare hantering så behöver den skadade behöver uppge KRIKs försäkringsnummer. Kontakta info@krik.se för att få det.


Undrar du vad försäkringen täcker? I denna länk hittar du infon du kan tänkas behöva.