Varför årsmöte & hur gör man?

VARFÖR ÅRSMÖTE?

De enda formella kravet på er som KRIK-grupp är att ni en gång per år håller ett årsmöte, som också innehåller er verksamhetsredovisning. Årsmötet är den samling som bestämmer vad KRIK-gruppen ska göra det kommande året och vilka som ska ingå i ledningsgruppen. Verksamhetsredovisningen sammanfattar föregående års aktivitet för att uppenbara det som har gått bra och det som har gått mindre bra. 

Att årsmöten hålls gör även att KRIK får bidrag från MUCF, vilket innebär att vi kan fortsätta satsa på idrottsevangelisation i Sverige och ge alla KRIK-grupper ett bra stöd. Visst är det bra!? 

Årsmöte och verksamhetsredovisning  behöver varken vara svårt eller tråkigt i KRIK! Bjud in till en pizzakväll, ha årsmötet ute i naturen eller ta det i samband med nästa KRIK-samling - kom igen, det blir kul!

Bra att veta: 

När ni lämnat in ert årsmötesprotokoll så har ni möjlighet till att få ett årligt bidrag. 

SÅ HÄR GÅR DET TILL

1) Först måste man skicka ut en kallelse till årsmötet. Enligt era stadgar ska det vara gjort senast två veckor innan utsatt datum. Detta kan man göra genom att meddela det muntligt på en KRIK-samling eller skriva det på gruppens Facebook-sida. Om ni vill kan ni använda denna mall.

2) Planera för ett roligt, smidigt och gott möte. Handla in lite fika. Gå i förväg igenom punkterna som ni ska besluta om och se till att tillfråga de personer som ni vill ska sitta i ledningsgruppen det kommande året. Ge revisorn de hen behöver för att uttala sig till årsmötet. (läs mer om det här.)

3) Ha mötet och fyll i formuläret nedan: 

ORDLISTA

ÅRSMÖTE = föreningens högsta organ, “riksdagen”. Här tas stora beslut som t.ex stadgeändringar och medlemsavgifter. Alla medlemmar har möjlighet att ge sin röst.


STADGAR = Föreningens “regler”. När man bildar en förening antar man föreningens regler. Stadgarna går att ändra, det sker på årsmötet, oftast vid två på varandra följande årsmöten. 


FIRMATECKNARE = En förening agerar som en juridisk person. En firmatecknare är en person som får ansvar att signera i föreningens namn. Exemplevis när det gäller ärenden med banken.


RÖSTLÄNGD = Fastställs i början av mötet. De medlemmar som är med vid mötet och som har rätt att rösta vid de frågor som årsmötet tar upp. 


RÖSTRÄTT = Varje medlem har rösträtt på årsmötet.


ANSVARSFRIHET = Innan en ny styrelse skall väljas in så skall årsmötet besluta om att bevilja föregående styrelse frihet av ansvar för det som har skett under föregående år. Om styrelsen skulle ha misskött sig så behöver detta tas upp innan årsmötet beviljar ansvarsfrihet. Om årsmötet beviljar ansvarsfrihet står föregående styrelse helt fria från allt ansvar kring beslut som skett under föregående år (förutsatt att inget olagligt har skett, Sveriges lag står högre än ansvarsfriheten).

VOTERING = Röstning. 


VALBEREDNING = Tar fram förslag på kandidater som kan väljas in i styrelsen och till revisor. 


REVISOR = Revisor väljs vid årsmötet. Måste vara en oberoende person.


KONSTITUERANDE MÖTE = Första mötet som styrelsen har efter årsmötet. Styrelsens roller tydliggörs och firmatecknare utses.


FIRMATECKNARE = De personer som styrelsen utser får gå till banken och göra ärenden i föreningens namn. Oftast ordförande och sekreteraren, eller ordförande och generalsekreteraren. Här finns en mall för val av firmatecknare


SUPPLEANT = annat namn för ersättare. De kliver in i styrelsemöten om någon av ordinarie styrelsemedlemmar är sjuk el liknande. 


ADJUNGERAD = Person som kan komma med förslag men har ingen rösträtt. T.ex. en generalsekreterare som är med på styrelsens möten.