Stadgar

När ni startar en KRIK-grupp bildar ni en egen förening. Det innebär att ni varje år behöver ha ett årsmöte samt att det finns stadgar som reglerar vad som gäller för er förening. Ett färdigt förslag till stadgar finns nedan. Om ni antar andra stadgar behöver dessa godkännas från KRIK centralt.

STADGAR FÖR KRIK-GRUPP

Normalstadgar KRIK-grupper 2023.pdf