Stadgar

När du startar en KRIK-grupp bildar du en egen förening. Det innebär att ni varje år behöver ha ett årsmöte samt att det finns särskilda stadgar som gäller för er förening. Stadgarna hittar ni här på denna sidan. Viktigt är att läsa Information om ändring av stadgar för 2021

STADGAR FÖR KRIK-GRUPP

Stadgemall 2021, normalstadgar KRIK-grupp.pdf

STADGAR FÖR 30+ GRUPP

Stadgemall 30+ grupp.pdf