Revisor

Från och med 2021 så har MUCF (myndigheten för ungdoms -och civilsamhällesfrågor) uppdaterat sina krav vilket innebär att alla KRIK-grupper behöver ha en revisor. Det är också brukligt att man har det i föreningar för att se till att styrelser gör ett korrekt jobb.

FRÅGOR & SVAR

Vad har KRIK-gruppens revisor för uppgifter?

En revisor är en utomstående och oberoende person* som granskar ledningsgruppens arbete och ekonomi för föregående år. Personen behöver inte ha någon speciell utbildning. Rent praktiskt så innebär det att gruppens revisor inför årsmötet får ta del av gruppens ekonomi (ex ett kontoutdrag för det gångna året) och ser över att allt har skötts på ett korrekt sätt. Revisorn har rätt att få se kvitton och fakturor för gruppens utgifter. Revisorn kan också få be att få ta del av protokoll för att få bra insyn i ledningsgruppens arbete.

För grupper utan egen ekonomi ska revisorn endast uttala sig om ledningsgruppens arbete, alltså att man ägnat sig åt det som är KRIK-gruppens syfte – sprida trosglädje, idrottsglädje och livsglädje!


*Observera att revisorn för gruppen inte kan vara samma person som den som ansvarar för gruppens konto eller någon som sitter i ledningsgruppen.

Vad ska jag skriva till årsmötet?

I årsmötesprotokollet finns två färdigformulerade alternativ att välja på.


Det översta förslaget är till för grupper med egen ekonomi.

"Jag har granskat ekonomin för föreningen samt styrelsens arbete under året som gått. Jag finner inte att styrelseledamöterna har handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag rekommenderar att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret."


Det andra, kortare, alternativet är tänkte för grupper utan ekonomi, där revisorn endast uttalar sig om hur styrelsen har agerat i förhållande till stadgarna.

"Jag finner inte att styrelseledamöterna har handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag rekommenderar att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret."


Det finns även möjlighet att formulera en egen revisionsberättelse.


Vad gör jag som revisor om det inte stämmer?

Om du som revisor skulle upptäcka att något inte stämmer med styrelsens/ledningsgruppens arbete eller verkar vara konstigt i gruppens ekonomi råder vi dig att kontakta KRIK-kontoret för att få vidare handledning i ärendet.

krik.se/kontakt

Bidraget går till församlingens konto - hur gör vi då?
Om ert bidrag är kopplat direkt till församlingens konto så är det styrelsens uppgift att be ekonomiansvarig i församlingen att ge ut underlag för de ekonomiska handlingar som berör KRIK-gruppen. Exempelvis kontoutdrag och eventuella kopior av kvitton och liknande. Styrelsen ansvara sedan för att ge vidare denna informationen till revisorn. Det bästa om ni har denna lösning är naturligtvis att välja samma revisor som församlingen har.