REVISOR

Från och med 2021 så har MUCF (myndigheten för ungdoms -och civilsamhällesfrågor) uppdaterat sina krav vilket innebär att alla KRIK-grupper behöver ha en revisor. Det är också brukligt att man har det i föreningar för att se till att styrelser gör ett korrekt jobb.

FRÅGOR & SVAR

Vad har KRIK-gruppens revisor för uppgifter?

En revisor är en utomstående och oberoende person* som granskar ledningsgruppens arbete och ekonomi för föregående år. Rent praktiskt så innebär det att gruppens revisor inför årsmötet får ta del av gruppens ekonomi (ex ett kontoutdrag för det gångna året) och ser över att allt har skötts på ett korrekt sätt gällande betalningar och kvitton (finns det kvitton för utlägg etc). Revisorn kan också få be att få ta del av protokoll för att få bra insyn i ledningsgruppens arbete.


*Observera att revisorn för gruppen inte kan vara samma person som den som ansvarar för gruppens konto eller någon som sitter i ledningsgruppen. Personen behöver inte ha någon speciell utbildning.

Vad gör jag som revisor om det inte stämmer?

Om du som revisor skulle upptäcka att något inte stämmer eller verkar vara konstigt i gruppens ekonomi så råder vi dig att kontakta KRIK-kontoret för att få vidare handledning i ärendet.

krik.se/kontakt

Bidraget går till församlingens konto - hur gör vi då?
Om ert bidrag är kopplat direkt till församlingens konto så är det styrelsens uppgift att be ekonomiansvarig i församlingen att ge ut underlag för de ekonomiska handlingar som berör KRIK-gruppen. Exempelvis kontoutdrag och eventuella kopior av kvitton och liknande. Styrelsen ansvara sedan för att ge vidare denna informationen till revisorn.