Protokoll för årsmöte

ÅRSMÖTE 2023! Här är formuläret som ni fyller i när ni har årsmöte i er KRIK-grupp.