PROTOKOLL

Här är protokollet som ni fyller i när ni har årsmöte i er KRIK-grupp

Tänk på att det är bra att förbereda vad som ska tas upp på årsmötet. En verksamhetsredovisning, ekonomisk redovisning (hur mycket pengar som finns på kontot, vilka utgifter som gjorts osv).