NEDLÄGGNING

1. Ha årsmöte, fyll i ÅRSMÖTESFORMULÄRET

  • Uppge vid ifyllnad av e-post och kontaktuppgifter till styrelsen: ''Det valdes inte in någon ledningsgrupp eftersom gruppens läggs ned. ''

  • Uppge vid val av revisor: Ingen revisor valdes eftersom gruppen läggs ner.

  • Uppge under "övrigt" att ni tagit beslut om nedläggning och att KRIK-gruppens tillgångar tillfaller KRIK för att användas vidare inom organisationen (det är vad som gäller enligt stadgarna).

2. Om ni har ett org nr behöver ni fylla i DENNA BLANKETT och skicka in till Skatteverket.