Lekar för barn

Lekar med barn är ett väldigt tacksamt sätt att umgås på. Barn tycker om att leka! Det viktigaste med arbetet är att barnen får ha kul. Känns det som att lekarna blir otydliga eller att de inte förstår så kan man försöka sitt bästa att demonstrera. Men oftast kan barnen vara glada även om de inte förstår. I huvudsak är det du som ledare som avgör om barnen kommer att ha kul eller inte. Om du tycker att det är kul och skrattar så kommer barnen också att tycka att det är kul. Utstrålar du osäkerhet kommer barnen att känna av det. 

Här nedan följer lite tips på lekar man kan använda sig av när man leker med barn. Dessa funkar också utmärkt om barnen inte pratar samma språk. Vill du ha fler tips kan du gärna spana in "Aktivitetstips". Där finns mängder av lekar och tävlingar som enkelt går att anpassa efter barn.

KROPPEN I BOTTEN

Dela in gruppen om ca 5-6 i varje grupp. Ge sen grupperna uppdraget att exempelvis: 

Tips! Blir det ojämnt antal i grupperna bör du som ledare ge en ”lättare” uppgift till de som är färre. Ett exempel kan vara att ta bort en hand och en fot från det antal du ger de andra grupperna.

FRUKTSALLAD

Denna lek kräver stolar. Alla utom en tar varsin stol och formar en tät ring. Den utan stol ställer sig i mitten. Ledaren delar sedan in alla i fyra olika fruktgrupper t.ex. apelsin, äpple, banan och päron. Den som står i mitten ska sen säga en av dessa frukter t.ex. "äpple" då ska alla som är äpple ställa sig upp och snabbt hitta en ny plats och personen i mitten ska försöka få en plats i stolsringen. Personen som står i mitten kan även säga "fruktsallad" och då måste alla hitta en ny plats.

Vill man göra det lite svårare, kan man lägga till att man alltid måste flytta sig om det finns en plats ledig till höger om en. Detta gör att ringen hela tiden rör sig och man måste vara snabb för att få en plats. 

KULLVARIANTER

Kull: En är tagare och har som uppgift att ta de andra genom att vidröra någon med handen. De andra springer runt och ska försöka undvika tagaren. Blir man tagen ställer man sig lite bredbent och för att bli befriad måste någon komma och krypa mellan ens ben.

High five-kull: Som vanlig kull men man blir befriad genom att någon ger en high five.

Banankull: Blir man tagen ställer man sig med händerna rakt upp och ihop, som en banan. För att bli befriad måste någon komma och "skala bananen" genom att dra ner personens händer åt varsitt håll.

Korvkull: Blir man tagen ställer man sig med händerna längs kroppen som en korv. För att bli befriad  måste två personer komma och ställa sig på varsin sida som bröd och en person måste komma och "smeta på ketchup" i en slingrig rörelse i luften uppifrån och ner.

ETT, TVÅ, TRE RÖTT LJUS

Här ställer sig alla deltagare på en linje. Ett visst avstånd fram - förslagsvis mot en vägg - står en deltagare med ryggen vänd mot resten av gruppen. Denne räknar “ett, två, tre, rött ljus!” När denne har uttalat “ljus” vänder personen sig om mot gruppen. Alla deltagare har under tiden sprungit i riktning mot räknaren och måste “frysa till is” när denne vänder sig om. Om man råkar röra sig eller inte hinner stanna så att räknaren ser det så får man gå tillbaka till startlinjen.  Först fram till räknaren vinner och får räkna. För att förenkla den här leken då man talar olika språk kan man välja att säga “ett, två, tre, stopp!” istället. Stopp är ett internationellt uppfattat ord. 

INDIANSMYG

Indiansmyg är väldigt lik "Ett, två tre rött ljus" men med lite fler moment. Börja med att ställa upp plintar, mattor, målburar, allt vad du kan hitta som går att gömma sig bakom! Längst fram ska ett "bo" finnas fyllt av västar eller andra föremål. Välj ut en person som är vakt och som ska stå längst bort i rummet, vid boet, och blunda och räkna högt till tio, sedan vända sig om. Samtidigt som personen räknar ska alla andra försöka smyga sig fram mot västarna utan att bli upptäckta av vakten. Har man inte gömt sig när vakten vänder sig om får man börja om från början och lämna tillbaka västen till boet om man hunnit ta en. Laget/personen med flest västar vinner.

FÖLJA JOHN

Om gruppen är stirrig eller svår att samla kan följa John vara en bra lek. Samla barnen i en ring och börja med några lätta rörelser ståendes (exempelvis armarna upp i luften, klapp, stå på ett ben etc.) Lek sedan spontant med dem. Detta är också ett bra knep när man vill få en grupp barn att lyssna. 

DRAGKAMP

Du behöver ett långt rep och två lag. Lagen tar tag i varsin ände av repet och vid given signal ska lagen tävla vem som kan dra det andra laget till sig. Starkast lag vinner. 

DANSSTOPP

Alla dansar fritt tills musiken stannar. Då ska alla stå stilla. Rör man sig åker man ut. När en deltagare har åkt ut börjar musiken igen och med det nästa omgång. 

DUCK DUCK GOOSE

Alla sitter i en ring och en person rör sig utanför ringen. Personen rör vid huvudet på deltagarna i tur och ordning medan hen går utanför ringen. Vid varje klapp säger personen “duck”, eller "goose". Säger personen "duck"  fortsätter den till nästa person, men säger personen "goose" ska man springa ett varv runt ringen och sätta sig på den tomma platsen innan man blir tagen av personen som satt i ringen. Personen som blir klappad när man säger "goose" springer alltså och jagar personen som gick runt ringen. Man kan leka det med andra ord än "duck och goose"
Man kan även leka denna lek med en boll. Då lägger personen bollen bakom den deltagare som ska jaga, som i det första fallet blir “goose”.

VISKLEKEN

Den här leken är givetvis utmanande om deltagarna inte talar samma språk. En person börjar viska ett ord till den som sitter bredvid som i sin tur viskar ordet vidare till nästa person. Ordet vandrar på det sätter genom hela ringen till den sista personen som säger ordet högt för att se om det lyckats gå oförvanskat genom ringen. 

HUNDEN OCH BENET

Alla sitter i en ring med en person i mitten av ringen. Denne person symboliserar hunden. Alla sitter med händerna bakom ryggen. Hunden får sova medan en sång sjungs “vem har gömt karos ben voff voff voff voff voff” och när sången tystnar är det dags för hunden att vakna och leta efter sitt ben. Under tiden hunden sover går ett föremål runt i ringen och någon håller den bakom ryggen när hunden vaknar. Hunden väljer en person i ringen som hen tror har benet och skäller mot denne som i sin tur måste visa fram sina händer. Om hunden skäller på fel person går hen vidare till en annan person och letar på så sätt tills hen hittat benet. 

HATTLEKEN

Alla sitter i en ring och låter en hatt gå runt till person efter person i ringen. Varje deltagare måste ta på sig hatten innan den får ge den vidare till den som sitter bredvid. En sång eller låt pågår under tiden och när musiken stannar så är det den personen som håller i hatten som åker ut. Leken avslutas med en vinnare. 

BOLLEKAR

Bollekar funkar mestadels för alla åldrar men det kan vara utmanande att förklara regler för yngre barn. 

HELA HAVET STORMAR

Medan musiken spelar går alla deltagarna runt i en ring runt stolar. När musiken tystnar ska alla deltagare sätta sig ned på varsin stol. Det finns alltid en stol färre än deltagarantalet så när någon har åkt ut så måste man även ta bort en stol. Det betyder att den som inte får någon stol när musiken stoppas åker ut. 

(Har man inte tillgång till stolar kan man skapa en ring av ett rep och låta “banan” vara utanför ringen. När musiken slutar sätter man sig ned. Den som sätter sig sist åker ut.)

Klassiska ringdanser så som små grodorna, kycklingdansen. 

GARAGET

Dela in gruppen i par. En person från varje par ställer sig i en ring, ganska nära varandra. Den andra personen i paret ställer sig framför sin partner inuti ringen, ansikte mot ansikte. I mitten av ringen ligger ett antal ärtpåsar, en mindre än antalet par. När lekledaren säger "gå" ska personerna i ringen, så fort som möjligt, krypa mellan fötterna på sina partner, springa ett helt varv runt ringen, in mellan fötterna på sina partner igen och ta var sin ärtpåse i mitten. Den som kommer sist får ingen ärtpåse och det paret åker ut. Växla springare i varje par och fortsätt tills endast ett par är kvar. Det är lätt hänt att man halkar eller springer in i varandra så var försiktiga!

UNDER HÖKENS VINGAR, KOM!

En klassisk och rolig lek! Välj ut en person som är "hök". Höken ställer sig i mitten på en yta/i ett stort rum och resten av gruppen står längst med ena kortsidan. Höken ropar "Under hökens vingar, kom!" varpå gruppen svarar "Vilken färg?". Höken har då i förväg bestämt en färg som han/hon ropar tillbaka, te.x. "Blå". Nu gäller det för alla deltagare att ta sig över till andra sidan utan att bli tagen av höken. De som har färgen blå på sina kläder kan gå över som "fria" och kan alltså inte bli tagna den omgången. De som inte har blått på sig och som blir tagna blir själva hökar till nästa omgång och försöker fånga deltagare. Så fortsätter leken med nya färger och fler tagare tills endast en deltagare är kvar.

SKEPP OHOJ!

Markera ut en relativt stor “båt” (beroende på hur många ni är), på golvet om ni är inomhus eller på marken om ni är utomhus. Använd stolar, koner eller annat material. En lekledare står utanför “båten”, längst bak medan alla deltagare står innanför båten. Lekledaren ropar sedan olika direktiv som deltagarna ska följa. Ropas styrbord ska alla deltagare så snabbt som möjligt ta sig till högra långsidan av båten. Barbord, vänstra långsidan. För, längst fram på båten. Akter, längst bak på båten. Det går markera ut varje område med t.ex. hopprep för att underlätta vart gränserna går. Ett sista direktiv som kan ges är Akta seglet, då ska alla duka så snabbt som möjligt. Det går bara leka leken som den är, men man kan också göra leken som en tävling så att den som är sist att följa ett direktiv åker ut och får “gå planka” (kliva av båten) och sedan fortsätta leken tills bara en deltagare finns kvar på båten. De som åker åt kan antingen göra stykeövningar, t.ex. situps, ryggups, knäböj osv, eller distrahera deltagarna som är kvar genom att göra ljud, leka sjömonster, kasta “fiskar” (kuddar, pappersbollar, kläder) mot dem.

VARVET RUNT

Dela in deltagarna i två lag. Är det är väldigt många kan de delas in i fyra lag som blir två olika grupper. De två lagen ställer sig med varannan person från varje lag i en ring ganska nära varandra, men så man kan röra lite på sig. Lekledaren ger lagen varsin pryl som ska skickas runt, t.ex. en kudde eller boll, gärna i olika färger så man enkelt ser vems som är vems. Dessa placerar mitt emot varandra i cirkeln. När lekledaren sätter igång tävlingen ska båda lagen passa sitt föremål till sina lagkompisar och åt samma håll så snabbt det bara går. Det lag vars föremål hinner ikapp det andra lagets föremål vinner. Man måste passa föremålet till lagkompisen som står närmanst, alltså förbi en motståndare. Man får inte kasta föremålet, den ska ges över, och man får inte hoppa över lagkompisar, utan alla ska ta i den. Efter ett par omgångar kan man byta varv, och är det flera olika grupper kan man göra det som en turnering så alla får mötas. Det är en gansksa stressig lek, men bra att köra om man inte vill stressa upp sig. 

VAR ÄR VARGEN?

En deltagare utses till "Herde", en deltagare utses till "Varg". Herden är den enda som inte får inte veta vem som blir varg. Övriga deltagare är herdens lamm och sprider ut sig. Vargen springer med mitt bland flocken eftersom den är listiga och har klätt ut sig så den ser ut precis som de andra lammen! Nu gäller det för Herden att ta reda på vem som är Vargen. Herden fångar in ett lamm och frågar "Är du vargen?". Svarar lammet "Nej!" frågar herden om vad Vargen har på sig. T.ex "Har Vargen röda byxor?" eller "Har Vargen randig tröja?". Tror Herden sig veta av lammets svar vem som är varg måste Vargen fångas snabbt! Annars fortsätter Herden att fånga och fråga så många lamm som behövs. Kanske Herden har tur och fångar Vargen utan att veta om det, då måste vargen svara "Ja".

Variant: Vargen kan vara ond och ta lamm när herden inte ser. Lammet måste då stanna upp och får inte bli tillfrågad eller springa med de andra tills herden befriar lammet genom att springa tre, fem eller sju steg med lammet på ryggen. Om majoriteten lamm är stillastående samtidigt vinner vargen. Upptäcker herden vem som tar lammen blir vargen sjävtagen och förlorar.

SKIDSKYTTESTAFETT

Skidskyttestafett, fast utan skidor. Dela upp gruppen i olika lag, ca 2-5 i varje. Gör upp en kort runda som alla deltagare ska springa och en ännu kortare "straffrunda". Straffrundan kan vara innanför den vanliga rundan eller vid sidan av. Sätt sedan ut samma antal startplatser som ni har lag. Sätt en hink eller något annat deltagarna ska pricka en bit från varje startplats, samt tre ärtpåsar eller bollar lagen kan kasta med. Starta stafetten när alla lag är redo. En person från varje lag börjar då springa ett varv runt rundan och kommer tillbaka till sin startplats. Väl tillbaka ska personen försöka pricka alla tre ärtpåsar i hinken. Om personen prickar alla bollar är det nästa persons tur att köra.  Om personen missar en eller någon boll blir det så många straffrundor som antalet bollar är missade. Forst när straffrundorna är klara får nästa person i laget köra. Det lag som först hunnit laget runt vinner! Vill man köra fler varv kan man lägga till att alla ska stå upp och kasta första varvet, sitta och kasta andra varvet och ligga ner och kasta sista varvet. Se till att avståndet inte är för långt så det blir för svårt att pricka!