VAD ÄR EN ANDAKT?

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem" (Matt 18:20)

Svetten rinner, skratten klingar i hallen och vi har som allra roligast. Mitt i aktiviteten, precis som mitt i våra liv, får vi bjuda in Jesus till att vara huvudperson. Det är mycket som gör att en samling blir KRIK, men allra viktigast är andakten. Den ger samlingen en tydlig kristen prägel och det är därför viktiga tankar och ord som ska delas under några minuter. Att ha andakten i mitten av samlingen har många fördelar. Att först få svettas tillsammans för att sedan sitta ner, läsa ett bibelord och lyssna till några viktiga tankar har stor potential att göra intryck. Det blir också ett sätt att visa på att vi vill ha Jesus i centrum!

Vad är en andakt?

  • En stund där vi får möta Gud och samtala om och till honom.

  • En stund där vi fokuserar och pekar på Gud: Vem är Gud? Hur visar han sig för oss? Vad vill han? Vad säger han? Vad kan vi lära oss om Gud? osv...

  • Vi delar våra erfarenheter från när vi mött Gud på olika sätt eller något vi tänker på eller längtar efter i vår relation med honom.

  • En andakt kan innehålla bön, lovsång, berättelser från Bibeln, vittnesbörd mm - helt enkelt allt det som relaterar till Gud och på så vis stärker vår relation till honom.

Varför har vi andakt?

  • KRIK existerar på grund av, eller tack vare JESUS.

  • För vår kristna tro, relation med Gud gäller ju inte bara i vissa delar av livet. Gud är intresserad av allt vi gör - även när vi idrottar och svettas tillsammans. Därför blir det naturligt att vända vår tanke och uppmärksamhet till honom även vid dessa tillfällen.

  • Genom andakten under våra samlingar får vi förmedla Guds ord och berätta något som lär oss om Gud och vår tro.

  • Vi har andakt för att Gud söker oss och vill vara oss nära och vårt gensvar till honom är att göra detsamma.

ANDAKTSBOK - Målet i sikte

För dig som är ledare i en KRIK-grupp så har du fått en alldeles egen andaktsbok från KRIK. Andaktsboken innehåller 70 välskrivna andakter från en blandning av härliga kristna personer; pastorer, idrottare, studenter, ledare och KRIK:are. Den går att köpa i butiken och kostar 99 kr.