BEGREPP- & ÖVNINGSGUIDE

Här finns en nedladdningsbar pdf med förklaringar av olika träningsbegrepp som ofta förekommer inom Crossfit och även i TOTALFIT.

Totalfit_ovningsguide.pdf