UPPSTARTEN

Se till att ha en samling med ledningsgruppen och snacka om vad ni vill göra i er KRIK-grupp. Våga visionera och drömma stort tillsammans!

FRÅGOR ATT UTGÅ IFRÅN:

 • Vilka aktiviteter vill ni satsa på?

 • Vilken målgrupp vill ni samla?

 • Vad vill ni lägga pengar på och hur kan ni få in mer pengar till kassan?

 • Hur ska andra få reda på att er KRIK-grupp finns och att man är välkommen på era samlingar?

 • Hur kan ni få alla att trivas och hur kan alla få känna att KRIK-samlingarna är något speciellt att komma på?

 • Vem gör vad inom ledningsgruppen? Det kan vara bra att dela upp olika ansvarsområden eller turas om med uppgifterna.

TIPS NÄR NI STARTAR UPP:

 • Om det är möjligt så gör en stor hype av de första samlingarna! Det ger möjlighet för många att komma och få en positiv upplevelse av KRIK direkt från första början! Ett bra exempel på detta är KRIK i Marks kommun som inför sin första samling hade lagt till 140 personer i sin Facebook-grupp och peppade järnet där. Det gjorde att det kom 63 personer på första samlingen!

 • Men det kan vara precis lika bra att börja väldigt smått och så verksamheten får öka successivt och informationen om KRIK sprida sig sakta men säkert. Ni ska inte känna nån press i att KRIK-samlingar alltid måste vara storslagna och häftiga.

 • Se till att ha bollar och utrustning för de aktiviteter ni vill köra så att det blir bra kvalité på samlingarna.

 • När ni har första samlingen så presentera vad KRIK är och vad ni som ledningsgrupp vill göra i lokalavdelningen framöver. Be deltagarna vara med och forma lokalavdelningen och komma med förslag på vad ni kan hitta på framöver! Utgå från handboken som ni fått utskickat för att berätta mer om vad KRIK är.

 • Ha gärna på er KRIK-tröjor direkt från första samlingen. Det är ett enkelt sätt att förmedla att det är en KRIK-samling och inte bara ett vanligt idrottspass som vem som helst skulle kunna arrangera.

 • Satsa på glädje och att ha kul! Det viktigaste med de första samlingarna är inte att det blir så bra aktiviteter som möjligt utan att ni har kul tillsammans och att alla känner sig inkluderade i samlingen.

 • Ha en kort och enkelt andakt i mitten av samlingen och presentera att det är så man brukar göra på KRIK-samlingarna - för vi delar inte bara glädjen i idrotten utan även tron tillsammans. Andakten behöver inte vara längre än fem minuter och det finns många bra tips i handboken om ni vill ha hjälp.

Allt det ovannämnda kan vara bra tips och frågor att ta till sig i uppstarten. Vi hoppas att ni är taggade och känner glädje inför de kommande satsningarna. Om ni har fler frågor så tveka inte att höra av er till KRIK-kontoret!

TA HJÄLP AV KRIK-KONTORET!

KRIK-kontoret vill gärna ha aktiv kontakt med alla KRIK-grupper. Ibland ringer vi upp och stämmer av läget, men däremellan är man alltid välkommen att höra av sig antingen via mail, telefon, sms eller Facebook. Vi kan hjälpa er om det är problem som behöver lösas och/eller stötta er om det går trögt i gruppen. Kanske behöver ni en affisch till ett evenemang, tips och idéer på hur man kan utveckla KRIK-gruppen eller hur man når nya målgrupper? Det är alltid roligt när ni hör av er till oss på KRIK-kontoret! Vi har genom åren samlat på oss mycket erfarenhet och vill gärna dela den med er. Era drömmar och er längtan med KRIK ser vi som vårt jobb att vara med och förverkliga.

BIDRAG & MATERIAL TILL LOKALAVDELNINGEN

I uppstartsskedet får man ett startkit innehållande västar, ledarhandbok, affischer, flagga och infomaterial. Som KRIK-grupp får ni ett gratis bankkonto via Swedbank och ett årligt ekonomiskt bidrag på 3000 kr efter att ni har haft årsmöte.

KRIK-kontoret ger kontinuerligt ut ledarinspirationsbrev på mail, läs mer om det här.