ATT VARA KRIK-LEDARE

Du är otroligt värdefull som ledare i KRIK. Utan dig hade mycket av KRIKs arbete inte varit möjligt - TACK. Som ledare vill vi att du skall känna till och sträva efter följande punkter

EN KRIK-LEDARE

  • Visar ansvar och delaktighet gentemot KRIKs värderingar och den kristna tron.

  • Bör vara medlem i KRIK

  • Ses som representant för KRIK även utanför givna KRIK-sammanhang.

EN KRIK-GEMENSKAP

  • Ska präglas av GLÄDJE: idrottsglädje, trosglädje och livsglädje.

  • Är socialt inkluderande där alla deltagare får känna sig accepterade och trygga.

  • Ska ge utrymme för att misslyckas utan att känna sig misslyckad.

  • Är alkohol-och drogfri.

KRIK VILL BETONA BETYDELSEN AV

  • Bibeln som Guds ord och ledning.

  • Jesus kristus som enda vägen till frälsning genom tron på Guds försonande kors, och som idag kallar till ett lärjungaskap med Jesus som förebild och Herre.

  • Den Helige Ande som verksam hjälpare, tröstare och livgivare.

Om du som ledare tvivlar på hur du skall förhålla dig till svåra etiska dilemman eller önskar att få stöd och stöttning i olika frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss på kontoret.

BIBELORD TILL DIG SOM LEDARE

''Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek tro och renhet'' 1 Tim 4:12.

''Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp.'' Gal 6:9

''Herren din Gud bor i dig, hjälten och räddaren. Han jublar över dig i sin översvallade kärlek.'' Sefanja 3:17