ATT HÅLLA I ETT KRIK-PASS

Funderar du över hur du skall lägga upp passet, vad som blir bäst och hur du kan inleda och avsluta samlingen?

Ett bra upplägg brukar vara att förbereda för ungefär 3 stycken uppvärmningsaktiviteter följt av en större aktivitet. Därefter kan det vara lagom att bryta av för en andakt och sedan fortsätta passet med en eller två större aktivieter. I slutet så kan det vara uppskattat att avrunda med en eller två stafetter.

Förslag på upplägg

1. Hej & välkomna (presentation, bön, info)

2. Uppvärmning

3. Huvudaktivitet/lek del 1

4. Andakt

5. Huvudaktivitet/lek del 2

6. Bön och avslutning.

Att börja med:

  • Hälsa på de som har kommit

  • Samla gruppen

  • Hälsa välkommen

  • Presentera dig

  • Kort info om vad KRIK är

  • Namnrunda

  • Be för samlingen

Tips inför passet

Innan passet börjar så är det bra att tänka igenom hur du ska förklara och enkelt kunna visa alla aktiviteter så att det går smidigt när du väl är på plats. Tänk också igenom vad som kan förberedas inför alla aktiviteter, både innan passet börjar men också under själva passet, så du hela tiden ligger steget före och det inte blir så lång väntetid mellan aktiviteterna. När alla exempelvis är mitt uppe i att köra kull så kan du lägga tid på att förbereda och göra upp en plan och mål för doppboll eller nästkommande aktivitet så att allt är klart och redo när det sen är dags för byte av aktivitet.

Lycka till med passet. Du är grym!