EKONOMI

Tycker ni det är klurigt att få ekonomin att gå runt i er KRIK-grupp?

Här samlar vi de bästa tipsen för att få ekonomin att växa. Tillväxten i sig är inget självändamål, men med en stadig ekonomi kan ni anordna större arrangemang, satsa på nya aktiviteter och på så vis nå ännu fler. Kolla in mer information kring bankkonto, deklaration och bidragspotten i rullistan till vänster.

ATT TÄNKA PÅ

  • Förutsatt att minst 60% av medlemmarna i gruppen är mellan 6-25 år så har varje ny KRIK-grupp möjlighet att få ett ekonomiskt bidrag.

  • När ni lämnat in ert årsmötesprotokoll får ni ett årligt bidrag på 3 000kr (jan-mars), 2 000kr (april-juni) 1 500kr (juli-sept) och 1 000kr (okt-dec).

  • Spara alla fakturor och kvitton från utlägg som ni gjort i en pärm.

  • Sammanställ utgifter och kostnader i ett dokument (extra viktigt för er som har ett org. nr).