PROTOKOLL

Här är en länk till det protokoll som ni fyller i när ni har årsmöte i er KRIK-grupp
- Protokoll för årsmöte och verksamhetsredovisning

Tänk på att det är bra att förbereda vad som ska tas upp på årsmötet. En verksamhetsredovisning, ekonomisk redovisning (hur mycket pengar som finns på kontot, vilka utgifter som gjorts osv)