VARFÖR ÅRSMÖTE?

VARFÖR?

De enda formella uppgifterna som krävs av er som KRIK-grupp är att ni en gång per år lämnar in en verksamhetsredovisning och att ni har ett årsmöte. Årsmötet är den samling som bestämmer vad KRIK-gruppen ska göra det kommande året och vilka som ska ingå i ledningsgruppen. Verksamhetsredovisningen sammanfattar föregående års aktivitet för att uppenbara det som har gått bra och det som har gått mindre bra.

Att årsmöten hålls gör även att KRIK får bidrag från statens ungdomsstyrelse, vilket innebär att vi kan fortsätta satsa på idrottsevangelisation i Sverige och ge er som KRIK-grupp ett bra stöd. Visst är det bra!?

HUVUDGRUPP VS UNDERGRUPP

Både som KRIK-grupp (huvudgrupp) och undergrupp behöver ni årligen ha årsmöte och verksamhetsredovisning. När ni har haft årsmötet och lämnat in verksamhetsredovisningen så får ni ett ekonomiskt bidrag utbetalt till ert konto från KRIK centralt.

Har ni fler frågor gällande årsmötet eller verksamhetsredovisningen hör av er till lokalavdelningsansvariga.