NEDLÄGGNING

Om ni av någon anledning väljer att lägga ned er lokalavdelning så krävs det att man tar beslut om det på två på varandra följande årsmöten enligt stadgarna. Så, att göra:

1. Ha årsmöte, fyll i ÅRSMÖTESFORMULÄRET uppge under "övrigt" att ni tagit beslut om nedläggning och att KRIK-gruppens tillgångar tillfaller KRIK för att användas vidare inom organisationen (det är vad som gäller enligt stadgarna). Skicka ut en kallelse om extrainsatt årsmöte, det kan ni sedan ha om två veckor.

2. Ha det andra årsmötet och FYLL I DETTA FORMULÄR.

3. Om ni har ett org nr behöver ni fylla i DENNA BLANKETT och skicka in till Skatteverket.