Styrka mitt i svagheten

"Han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig." Andra Korintierbrevet 12:9

Paulus skriver att när han är svag, då är han stark. Detta går tvärtemot vad vi ofta tänker. Den som är svag är väl inte stark? Svaghet och styrka är ju varandras motsatser. Kanske tänker vi att en stark person själv tar sig igenom svårigheterna den möter. En svag person misslyckas.

Så vad kan det här betyda? Jag tror poängen är att när vi fullt ut litar på vår egen styrka får Gud inte möjlighet att vara den Gud han är. Han vill vara vår hjälpare. Han vill hjälpa oss. Hjälp är något positivt att få. Men att ta hjälp av någon innebär att vi erkänner att vi behöver någon annan, att vi inte klarar det själva.

Jag tror många kan känna igen sig i att man någon gång suttit på en lektion eller föreläsning och velat ställa en fråga till läraren, men slagits av tanken att det känns som en dum fråga. Samtidigt sitter troligen flera andra och funderar på samma sak.

Läraren i rummet vill ju hjälpa oss och tar emot med glädje emot frågor eftersom lärarens arbete är att undervisa och lära ut. Men för att ställa frågan blir vi sårbara och blottar oss själva och det kan vara utmanade. Därför håller vi ibland fast vid vår egen duktighet och förblir utan hjälp. Men visst är det därför befriande när någon visar mod och ställer den där frågan? Personen som ställer frågan befriar och hjälper inte bara sig själv utan också flera runt omkring sig.

Gud vill hjälpa oss

Jag märker att jag själv så många gånger envisas med att lita till min egen förmåga att klara av saker. Då finns en risk att jag missar det goda som Gud hade tänkt i situationen. Gud som vet allt sitter med svaret, men problemet ligger i min egen rädsla att visa mig svag. Gud är som vår goda lärare som väntar på att vi räcker upp handen och öppnar oss för honom så att han får möjlighet att lära oss och hjälpa oss. Han kan allt, vet allt och vill dessutom ge oss allt gott. Han väntar bara på att vi kommer till honom och ber om hjälp. När vi gör det lovar han att komma med sin kärlek, sin styrka, sin förmåga och sina möjligheter.

Bön: Gud låt inte min vilja vara stark i mig själv stå i vägen för allt det goda du vill ge. Hjälp mig att visa mig svag och öppna mig inför dig. Tack att du är en god Gud som vill ge mig allt vad jag behöver i livet.

Text: Simon Landén