Något som håller hela livet

Något som håller hela livet

- Vad i ditt liv håller i längden?

Bibelord: Mark 6:19-21

Innehåll: Har du tänkt på att det mesta i våra liv kan tas ifrån oss? Pengar kan förlora sitt värde, saker och prylar kan stjälas, vänskap kan svikas och de allra närmaste kan plötsligt ryckas ifrån oss. Jesus vill i denna bibeltext utmana oss i detta. Och varför gör Jesus det? Jo, därför att tron på Jesus aldrig kan tas ifrån oss. De löften som Jesus ger kan aldrig tas ifrån oss när vi väl har sagt vårt ja till honom. Genom allt kommer Jesus att finnas vid vår sida, till och med över döden är Jesus vår Herre.

Fråga: Vad är det viktigaste i ditt liv och har du något i ditt liv som inte på något sätt skulle kunna tas ifrån dig?

Tips till andakten: Tänk igenom ditt eget liv och fundera på hur det ser ut. Sätt det sedan bredvid det Jesus säger i detta bibelord. Fundera på om du kan hitta något exempel på när något du hållit mycket kärt tagits ifrån dig?

Bön: Herre Jesus, tack för att jag vi har dig och för att du alltid står vid vår sida. Vi ber att vi aldrig ska glömma dig och dina löften om att du ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Du som var i begynnelsen, nu är och ska komma. Från evighet till evighet. Amen.