Vem är störst av oss människor?

Vem är störst av oss människor?

- Hur ser du på dig själv och andra?

Bibelord: Matt 20:25-28

Innehåll: Vår tid handlar väldigt mycket om att satsa på sig själv. Att bli någon i sina egna ögon och ännu mer att bli någon eller något i andras ögon. Vad det är, är ibland svårt att beskriva. Det kan vara att synas i rätt sammanhang eller att ha de rätta prylarna och kläderna. Eller som i idrott att bli en stjärna, och ibland till vilket pris som helst. Jesu ord utmanar oss på det här området. I Guds rike råder andra värderingar än i den här världen där Jesus säger att här är ”härskarna herrar över sina folk”. Alltså de styr och ställer ”uppifrån”. Jesus markerar att ”så är det inte hos er”. Jesus vill att vi ska tjäna varandra. Det har med människosyn att göra. Där andra människor är viktiga. Där mina behov ibland får stå tillbaka för någon annans. Där jag ser andra människor och deras behov.

Fråga: Hur kan vi praktisera ovanstående i våra liv och i vårt idrottsutövande?

Tips till andakten: Anknyt till att spela som lag i en lagidrott. Ta ett exempel på om du själv varit med om något liknande i skolan, bland vänner eller på fritiden.

Bön: Jesus, hjälp oss att leva på rätt sätt och att se andra och deras behov. Amen.