Viktigast i livet

Viktigast i livet

- Vad är viktigt i ditt liv?

Bibelord: Matt 13:44-46

Innehåll: De flesta av oss funderar säkert ibland på vad som är det viktiga i våra liv. Det kan handla om vad vi vill bli, vilka vi ska umgås med, vilken stil vi ska ha och ibland vilken människa vi vill vara. Det som vi tycker är viktigt är vi beredda att göra uppoffringar för att bli eller att få. När Jesus talar om sitt rike, himmelriket, så talar Han utifrån att det är en skatt, fina pärlor. Alltså något väldigt värdefullt. Så värdefullt att det är värt att satsa allt för att få tag i det! Ibland framställs den kristna tron som något man antigen kan ha eller mista. Men vi gör klokt i att höra vad Jesus säger: ingenting går upp mot att ha hittat livets skatt, tron på Jesus.

Fråga: Vad gör du för att få tag i tron på Jesus? Hur viktig är den i jämförelse med de prioriteringar du gör i ditt liv?

Tips till andakten: Knyt an till uppoffringar du har gjort i olika livssituationer för att upptäcka och behålla tron på Jesus.

Bön: Jesus, lär oss att förstå det som är viktigt. Hjälp oss att göra de uppoffringar vi behöver för att lära känna Dig mer. Amen.