Var idrottare för idrottarna

Var idrottare för idrottarna

- Kan Gud använda våra olika intressen?

Bibelord: 1 Kor 9:22

Innehåll: Man kan tänka att Paulus uppmanar oss att vara dom vi är för våra vänners skull. Spelar du exempelvis i ett idrottslag så kan du tänka att ”jag är idrottare för mina lagkompisars skull” för att på det viset kunna visa vem Gud är och berätta evangeliet om Jesus. Detta kan du tillämpa på fler intresseområden. T.ex. TV-spel, teknik, skolan, arbete, musik, mode, media mm. Det är spännande att tänka att våra inriktningar i livet, våra intressen eller idrottsval kan vara ett sätt för Gud att nå andra människor genom oss. T.ex. så kan ditt engagemang i en KRIK lokalavdelning kanske betyda ännu mer för andra än för dig själv?

Fråga: Genom vilket område i ditt liv vill du att Gud använder dig ännu mer för dina vänners skull?

Tips till andakten: Sätt in dig själv i bibelordet. Använd gärna konkreta exempel. Använd rekvisita eller någon bild om det kan förstärka det du vill säga.

Bön: Be om frimodighet att kunna stå upp för din tro och för att du på ett enkelt sätt ska kunna berätta för dina kompisar om Jesus.