Vägen, sanningen och livet

Vägen, sanningen och livet

- Händer det att du ibland inte veta vad som är sant, eller vad du ska välja?

Bibelord: Joh 14:1-6

Innehåll: Jesus uppmanar lärjungarna att hålla sig lugna och tro på honom. Precis som lärjungarna kan vi idag ofta fråga oss vilken väg vi ska gå och vilka val vi ska göra, ibland är valen stora, så som att flytta till ny stad eller välja hur man vill leva livet. Ofta är det svårt att veta exakt vad Gud vill i dessa lägena, precis som Thomas säger ”Jesus, vi känner inte vägen, vad ska vi välja”. Jesus förtydligar allt med att det är Han själv som är vägen, sanningen och livet. Allt handlar alltså om att följa Jesus, leva ärligt (som sanningen) och att leva livet som Jesus ger oss genom frälsningen. För Jesus verkar det vara viktigare Hur vi väljer att leva än Vad vi väljer att göra.

Fråga: Tror du att saker vi väljer mellan kan bli enklare om vi väljer Jesus i första hand?

Tips till andakten: Dela ett val du stått inför där du bett Jesus om ledning och sen har det blivit ett bra val?

Bön: Tacka Jesus för att han är vägen, sanningen och livet. Be om att ni får välja Jesus sätt att leva livet.