Att bekänna sin tro

Att bekänna sin tro

- Vem är Jesus för dig?

Bibelord: Matt 16:13-17

Innehåll: Det finns olika saker som vi människor ”bekänner” oss till. Det kan vara ett hockeylag, eller ett fotbollslag, som vi väljer att ”stå för” i både med- och motgång. Vid olika tillfällen i livet är det bra och nyttigt för oss människor att få formulera oss med ord, vad vi tänker eller tror. Vid det här tillfället verkar det som att Jesus vill att hans lärjungar ska få chansen att formulera sig och sin tro inför honom. Kanske är det viktigt för oss att också ta ställning i vår tro – att våga stå för något? När vi gör det, så blir vi också tydligare personer för och gentemot andra. Det finns något att förhålla sig till. Något att prata vidare om.

Fråga: Så vem är Jesus för dig? Vad vill du stå för när det gäller honom? Är det viktigt för dig?

Tips till andakten: Sätt in dig själv i bibelordet. Använd gärna konkreta exempel. Använd rekvisita eller någon bild om det kan förstärka det du vill säga.

Bön: Be en bön om att vi ska få mod att stå för det vi tror på – och att vi ska få hjälp att inse vem Jesus verkligen är för oss.