Gud dömer inte oss

Gud dömer inte oss

- Vem dömer dig och vem dömer du i ditt liv?

Bibelord: Joh 8:3-11

Innehåll: Jesus ser saker annorlunda än vi oftast gör. Vi tänker ”han/hon gjorde fel och ska straffas för det”, men i själva verket är ingen utan synd och därför har ingen rätt att döma en annan. Den enda personen som står kvar och egentligen har rätt att kasta stenen är Jesus, men han väljer att inte göra det utan ger kvinnan (och oss) en ny chans i livet. Versen efter Joh 3:16 lyder ”Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom”. Liknande hittar vi i Joh 12:47.

Fråga: Har vi förstått detta i våra liv? Hur kan vi förmedla det till andra?

Tips till andakten: Använd vardagliga exempel, som t.ex. Zlatan har en tatuering på magen där det står ”Only God can judge me” och det är sant, men han gör inte det utan Gud vill rädda alla människor.

Bön: Tacka Jesus för att han vill och kan rädda oss. Be om hjälp att inte döma andra utan förmedla Guds kärlek istället.