Att ha GPS:en påslagen

Att ha GPS:en påslagen

- Använder du Bibeln som GPS?

Bibelord: PS 119:32

Innehåll: En GPS har som uppgift att leda rätt. I en hektisk och rörig storstad kan man visserligen krångla sig fram till målet, men troligtvis kommer man att köra fel många gånger och i hetsen kanske tvingas bryta mot någon trafikregel. Men med en GPS får man ledning i god tid så att dessa misstag undviks. Så är Bibeln också. En hjälp att hitta rätt. Jämför Bibeln med GPS:en inför gruppen. Om vi ”löper den väg” som Bibeln visar - så hamnar vi också rätt. En GPS vill inte att vi ska lära av våra misstag. En GPS vill hjälpa dig att undvika misstag. På samma sätt är det med Bibeln.

Fråga: Har du med dig din Bibel under dagen? Använder du den då du hamnar vid svåra vägskäl? Då du gått vilse?

Tips till andakten: Om du äger en GPS så ta med den och håll den tillsammans med Bibeln. En stadskarta från någon storstad visar också på behovet av att ha hjälp för att hitta rätt. En sådan kan du skriva ut från nätet.

Bön: Jesus, jag behöver ofta ledning i livet. Men ibland känns Bibeln så svår. Hjälp mig att förstå den och visa mig hur jag kan använda mig av den som din egen GPS. Amen.